Współczesna rodzina polska

Rodzina współczesna jest instytucją społeczno-wychowawczą, ulegając ewolucji nie zawsze nadąża za dokonującymi się przemianami społeczno-gospodarczymi. Jaka więc jest współczesna rodzina polska? Z Tyszko określa ja jako:

– znacznie oddaloną od wzorów klasycznej rodziny instytucyjno-patriarchalnej,

– z uaktywnioną zawodowo żoną i zarazem matką,

– z wewnętrznymi napięciami wywołanymi podwójnymi rolami kobiet,

– akceptują wzory i modle ograniczające dzietność,

– rozpowszechniającą się coraz bardziej w formie rodziny małej, dwupokoleniowej,

– posiadającą istotne związki z pozafamilijnymi strukturami społecznymi,

– ceniącą materialne podstawy swego życia, przy jednoczesnym znacznym zaawansowaniu wewnętrznych więzi emocjonalnych, oraz wzroście interakcji osobowości współmałżonków, a także rodziców i dzieci. Znacznie wzrosło znaczenie emocjonalno-ekspresywnej funkcji rodziny,

– o zaznaczającym się procesie indywidualizacji swych członków,

– o rozbudowanej funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w skomplikowanych warunkach społecznych.

[Z. Tyszka „Rodzina współczesna (ujęcie modelowe) a współczesne rodziny polskie”. Oświata i Wychowanie. 1987 Nr 38 s. 12]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz