Samookaleczenia młodzieży licealnej w aspekcie patologii rodziny

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy samookaleczeń i patologii rodziny
1.1. Definicja i charakterystyka samookaleczeń
1.2. Rozumienie i przyczyny samookaleczeń wśród młodzieży
1.3. Definicja i charakterystyka patologii rodziny

Rozdział II: Związek między patologią rodziny a samookaleczeniami młodzieży licealnej
2.1. Rodzina jako system i jej wpływ na młodzież
2.2. Patologia rodziny a samookaleczenia: teoretyczne ramy związku
2.3. Skutki patologii rodziny na zachowanie samookaleczeń wśród młodzieży licealnej

Rozdział III: Przegląd badań dotyczących samookaleczeń młodzieży licealnej i patologii rodziny
3.1. Wprowadzenie do analizy badań
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań
3.3. Wnioski z analizy badań

Rozdział IV: Badanie dotyczące samookaleczeń młodzieży licealnej w kontekście patologii rodziny
4.1. Opis metodologii badań
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań
4.3. Wnioski i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej i terapeutycznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Samookaleczenia są zjawiskiem, które zyskuje na znaczeniu w dyskursie dotyczącym zdrowia i dobrobytu młodzieży. Patologie rodzinne, rozumiane jako dysfunkcyjne wzorce relacji i zachowań w obrębie rodziny, mogą mieć głęboki wpływ na doświadczenia i zachowania młodzieży, w tym samookaleczenia.

W niniejszej pracy magisterskiej zbadamy związek między patologiami rodzinnymi a samookaleczeniami młodzieży licealnej. W pierwszym rozdziale zdefiniujemy samookaleczenia i patologie rodziny, omówimy ich charakterystyki i przyczyny.

W drugim rozdziale skupimy się na teoretycznym związku między patologią rodziny a samookaleczeniami, skupiając się na tym, jak patologie rodziny mogą wpływać na zachowanie samookaleczeń wśród młodzieży licealnej.

W trzecim rozdziale przedstawimy przegląd badań dotyczących samookaleczeń młodzieży licealnej i patologii rodziny, a w czwartym rozdziale przeprowadzimy własne badania na ten temat. Celem tej pracy jest zrozumienie związku między patologią rodziny a samookaleczeniami młodzieży licealnej i wypracowanie rekomendacji dla praktyki pedagogicznej i terapeutycznej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf