Rozwód w rodzinie i jego wpływ na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne ramy rozwodu i jego wpływu na funkcjonowanie dziecka
1.1. Definicja i przyczyny rozwodu
1.2. Rozwód z perspektywy dziecka
1.3. Potencjalne skutki rozwodu dla funkcjonowania dziecka

Rozdział II: Wpływ rozwodu na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym
2.1. Wpływ rozwodu na rozwój emocjonalny i psychologiczny dziecka
2.2. Wpływ rozwodu na wyniki w nauce i zachowanie w szkole
2.3. Wpływ rozwodu na relacje rówieśnicze

Rozdział III: Przegląd studiów przypadków – rozwód a funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym
3.1. Wprowadzenie do studiów przypadków
3.2. Analiza i interpretacja wyników studiów przypadków
3.3. Wnioski z analizy studiów przypadków

Rozdział IV: Badania dotyczące wpływu rozwodu na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym
4.1. Opis metodologii badań
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań
4.3. Wskazówki dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów ds. pomocy dzieciom w sytuacji rozwodu

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Rozwód jest zjawiskiem, które ma głęboki wpływ na wszystkich członków rodziny, ale dzieci często doświadczają najwięcej zmian i wyzwań. W niniejszej pracy magisterskiej skoncentrujemy się na wpływie rozwodu na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym.

W pierwszym rozdziale zdefiniujemy pojęcie rozwodu, omówimy jego przyczyny i potencjalne skutki dla funkcjonowania dziecka. W drugim rozdziale skupimy się na szczegółowym omówieniu, jak rozwód może wpływać na różne aspekty funkcjonowania dziecka w wieku szkolnym, takie jak rozwój emocjonalny i psychologiczny, wyniki w nauce, zachowanie w szkole i relacje rówieśnicze.

W trzecim rozdziale przedstawimy analizę wybranych studiów przypadków dotyczących wpływu rozwodu na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym. Analiza ta pozwoli nam na zrozumienie realnych doświadczeń dzieci w kontekście rozwodu.

W czwartym rozdziale zaprezentujemy wyniki badań dotyczących wpływu rozwodu na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym, przeprowadzimy analizę i interpretację tych wyników, a także przedstawimy wskazówki dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów ds. pomocy dzieciom w sytuacji rozwodu.

Celem tej pracy jest zrozumienie, jak rozwód wpływa na funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym i jak różni interesariusze – rodzice, nauczycieli, i specjaliści mogą pomóc dzieciom poradzić sobie z tym trudnym wydarzeniem.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf