Rozpoznanie potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoria rodziny dysfunkcyjnej i potrzeb dziecka
1.1 Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
1.2 Pojęcie i kategoryzacja potrzeb dziecka
1.3 Specyfika potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej

Rozdział II: Metody i techniki rozpoznawania potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
2.1 Rola pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego w diagnozie potrzeb dziecka
2.2 Techniki wywiadu i obserwacji w diagnozie potrzeb dziecka
2.3 Standardowe narzędzia badawcze stosowane w diagnozie potrzeb dziecka

Rozdział III: Analiza przypadków – potrzeby dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
3.1 Wprowadzenie do analizy przypadków
3.2 Opis i interpretacja wybranych przypadków
3.3 Wnioski z analizy przypadków

Rozdział IV: Badania dotyczące potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
4.1 Opis metodologii badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Implikacje dla praktyki pedagogicznej i pracy socjalnej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka. Jednak, nie wszystkie rodziny zapewniają dzieciom środowisko sprzyjające zdrowemu rozwojowi. W pracy tej skupimy się na diagnozowaniu potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, która jest szczególnie trudnym kontekstem dla prawidłowego rozwoju.

W pierwszym rozdziale zdefiniujemy pojęcie rodziny dysfunkcyjnej i omówimy specyfikę potrzeb dziecka w takiej rodzinie. W drugim rozdziale skoncentrujemy się na metodach i technikach służących rozpoznaniu potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, a także omówimy rolę różnych specjalistów, takich jak pedagog, psycholog czy pracownik socjalny, w diagnozowaniu tych potrzeb.

W trzecim rozdziale przedstawimy analizę wybranych przypadków dotyczących potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, na podstawie której wyciągniemy wnioski dla praktyki. W czwartym rozdziale przedstawimy wyniki badań dotyczących potrzeb dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, analizę i interpretację wyników oraz implikacje dla praktyki pedagogicznej i pracy socjalnej.

Naszym celem jest zrozumienie, jakie są specyficzne potrzeby dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz jak można skutecznie je rozpoznawać i adresować, by zapewnić dziecku jak najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju mimo trudnej sytuacji rodziny.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf