Cechy rodziny współczesnej

Z. Tyszka nawiązując do badań i poglądów socjologów określa cechy przeobrażonej rodziny współczesnej i kierunek jej przemian biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty.
Kierunki przemian rodziny współczesnej można scharakteryzować następująco:

– od wielopokoleniowej do dwupokoleniowej

– od biologicznie zdeterminowanej do planowanej

– od produkcyjnej do nieprodukcyjnej

– od zinstytucjonalizowanej do podporządkowanej treściom humanistycznym

– od „otwartej”, mniej kryjącej się ze swymi prywatnymi sprawami do „zamkniętej”

Przyjmuje się pogląd, iż rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrzgrupowych lub systemem społecznym, czy też pewnym rodzajem instytucji społecznej.

[Z. Tyszka „Rodzina, współczesna (ujęcie modelowe) a współczesne rodziny polskie”. Oświata i Wychowanie 1987 Nr 38 s. 5 i 10-12]

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz