Kwi 16

Cechy rodziny współczesnej

Z. Tyszka nawiązując do badań i poglądów socjologów określa cechy przeobrażonej rodziny współczesnej i kierunek jej przemian biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty.
Kierunki przemian rodziny współczesnej można scharakteryzować następująco:
– od wielopokoleniowej do dwupokoleniowej
– od biologicznie zdeterminowanej do planowanej
– od produkcyjnej do nieprodukcyjnej
– od zinstytucjonalizowanej do podporządkowanej treściom humanistycznym
– od „otwartej”, mniej kryjącej się ze swymi prywatnymi sprawami do „zamkniętej”
Przyjmuje się pogląd, iż rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrzgrupowych lub systemem społecznym, czy też pewnym rodzajem instytucji społecznej.

[Z. Tyszka „Rodzina, współczesna (ujęcie modelowe) a współczesne rodziny polskie”. Oświata i Wychowanie 1987 Nr 38 s. 5 i 10-12]

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.