Prace z pedagogiki

Będziemy prezentować tylko najlepsze! Cała ta wiedza będzie dostępna za darmo.

To czy dziecko sprawdzi się w społeczeństwie, w którym żyje już jako dorosły człowiek, zależy w przeważającym stopniu od funkcjonowania wychowawczego rodziców. Autorzy prezentowanych prac chcieliby, aby ich prace przyczyniły się do większego zainteresowania rodziców swoimi dziećmi, do lepszego rozumienia i traktowania dzieci także jako podmiotu, nie tylko przedmiotu swoich oddziaływań, do ujednolicenia wpływów wychowawczych domu i przedszkola.

Jeden z nich pisze, że warto przytoczyć wypowiedź K. Jankowskiego, który napisał w jednej ze swoich książek:

„Sądzę, że każdy, kto zamierza wychować innych, powinien zadać sobie pytanie, czy gotów jest jednocześnie zmienić siebie stosownie do potrzeb sytuacji wychowawczych. Jeżeli myśli wyłącznie o zmianie drugiej osoby, zakładając, że sam zmieniać się nie musi, zapewne niewiele osiągnie.”

(K. Jankowski: „Nie tylko dla rodziców.” Warszawa 1968 Nasza Księgarnia s. 6)


Fragmenty prac licencjackich i magisterskich (rozdziały, podrozdziały) prezentować będziemy jako wpisy w naszym serwisie, ale na początek kilka całych prac zaliczeniowych w pdf:

Diagnoza zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych u ucznia z dysleksją

Praca z uczniem zdolnym – indywidualizacja kształcenia

Rola nauczyciela w kierowaniu grupą (klasą)

Trudności w nauce dzieci z wadą wymowy

Dodaj komentarz