Prace z pedagogiki

Witamy na naszej stronie!

Na naszym blogu będziemy dzielić się naszą bazą wiedzy z zakresu pedagogiki. Będziemy prezentować najlepsze prace magisterskie i licencjackie z pedagogiki.

Będziemy prezentować tylko najlepsze! Cała ta wiedza będzie dostępna za darmo.

To czy dziecko sprawdzi się w społeczeństwie, w którym żyje już jako dorosły człowiek, zależy w przeważającym stopniu od funkcjonowania wychowawczego rodziców. Autorzy prezentowanych prac chcieliby, aby ich prace przyczyniły się do większego zainteresowania rodziców swoimi dziećmi, do lepszego rozumienia i traktowania dzieci także jako podmiotu, nie tylko przedmiotu swoich oddziaływań, do ujednolicenia wpływów wychowawczych domu i przedszkola.

Jeden z nich pisze, że warto przytoczyć wypowiedź K. Jankowskiego, który napisał w jednej ze swoich książek:

„Sądzę, że każdy, kto zamierza wychować innych, powinien zadać sobie pytanie, czy gotów jest jednocześnie zmienić siebie stosownie do potrzeb sytuacji wychowawczych. Jeżeli myśli wyłącznie o zmianie drugiej osoby, zakładając, że sam zmieniać się nie musi, zapewne niewiele osiągnie.”

(K. Jankowski: „Nie tylko dla rodziców.” Warszawa 1968, Nasza Księgarnia, s. 6)

Prace dyplomowe z pedagogiki

Wybór tematu

Pedagogika będąca nauką o edukacji i wychowaniu dostarcza wielu zagadnień, które można podjąć i zrealizować w ramach pracy dyplomowej, czy magisterskiej. Wybrany temat powinien korespondować ze specjalizacją Autora i jego zainteresowaniami, jak również zainteresowaniami potencjalnego opiekuna naukowego, czyli promotora. W pierwszej kolejności należałoby zapoznać się z kierunkami pedagogiki i odpowiedzieć sobie na pytanie, który nas interesuje najbardziej. Wśród kierunków wymienić można: pedagogikę rozwoju, zachowania, psychopedagogikę, twórczości, kreatywną, opiekuńczo-wychowawczą, kreatywną, przedszkolną, wczesnoszkolną, gimnazjalną, szkoły wyżej, pracy, kultury, religii, psychopedagogikę i inne. W ramach danego kierunku wybrać zagadnienie, które nas rzeczywiście zainteresuje i „pochłonie” i, z którym być może będzie wiązała się nasza przyszła praca.

Praca czysto przeglądowa, czy badawcza?

Praca dyplomowa z pedagogiki powinna realizować wątek badawczy i prace typowo teoretyczne nie są już dopuszczane do obrony. Oznacza to, że praca dyplomowa z pedagogiki musi składać się z dwóch części: teorii i empirii. Szczególnie popularną metodą badań w ramach pracy dyplomowej z pedagogiki jest sondaż diagnostyczny przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety lub wywiadu.

Praca dyplomowa z pedagogiki – przykładowe tematy i popularne zagadnienia

Skąd mam wiedzieć, czy dane zagadnienie jest popularne? Jeżeli o problemie się dużo pisz, mówi (np. odczyty na konferencjach), to znaczy, że zagadnienie aktualnie jest „na topie”. Warto podejmować się realizacji tematów aktualnych. Zwiększa się szansa dostępu do „świeżej” literatury. Wybór ten zaświadcza również o stanie wiedzy Autora, który jest w danym obszarze „na bieżąco”.

Przykładowe obszary do podjęcia w ramach pracy dyplomowej z pedagogiki:

 1. Czas wolny jako kategoria pedagogiczna
 2. Działania poradnicze i pomocowe realizowane przez pedagoga szkolnego
 3. Edukacja prozdrowotna w przedszkolu i jej efektywność
 4. Funkcjonowanie dziecka autystycznego w grupie przedszkolnej
 5. Funkcjonowanie dziecka z dysleksją rozwojową
 6. Kara i nagroda w wychowaniu dziecka w rodzinie
 7. Kultura pedagogiczna rodziców dziecka przedszkolnego
 8. Mała wiejska szkoła jako szansa dla rozwoju dziecka
 9. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 10. Problemy rodziny wychowującej dziecko uzależnione od narkotyków
 11. Problemy współczesnej edukacji dorosłych
 12. Rola zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej
 13. Rola zabawy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania w okresie przedszkolnym
 14. Rozwijanie koordynacji poprzez ruch u dzieci w grupie przedszkolnej
 15. Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci w wieku przedszkolnym
 16. Sylwetka nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 17. Wpływ autorytetu rodziny na rozwój i wychowanie dziecka
 18. Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka w szkole
 19. Wpływ zabaw dydaktycznych na rozwój umysłowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 20. Znaczenie zajęć ruchowych w prawidłowym rozwoju dziecka

Zagadnienia popularne od wielu lat

Agresja i przemoc (w domu, szkole), uzależnienia (dzieci i rodziców), rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna… W obszarze tych zagadnień napisano tysiące prac dyplomowych, magisterskich, zaliczeniowych…. Pojawia się pytanie, czy można w takiej sytuacji wymyślić coś nowego? Jak najbardziej tak. Trzeba mieć jednak świadomość, że są to problemy społeczne, w których szczególnie silnie uwidaczniają się nowe tendencje i okoliczności.  Przykładowo: w odniesieniu do przemocy obecnie akcentuje się problem przemocy psychicznej, emocjonalnej („w białych rękawiczkach”), czy ekonomicznej; w przypadku uzależnień relatywnie nowym problemem są dopalacze, czy papierosy elektroniczne.


Fragmenty prac licencjackich i magisterskich (rozdziały, podrozdziały) prezentować będziemy jako wpisy w naszym serwisie, ale na początek kilka całych prac zaliczeniowych w pdf:

Diagnoza zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych u ucznia z dysleksją

Praca z uczniem zdolnym – indywidualizacja kształcenia

Rola nauczyciela w kierowaniu grupą (klasą)

Trudności w nauce dzieci z wadą wymowy

4.8/5 - (14 głosów)

Dodaj komentarz