Funkcja emocjonalna rodziny

Funkcja ta rzadko określana bywa jako psychohigieniczna, częściej jako zrozumienia, uznania, bądź też rozładowania napięć emocjonalnych. Wydaje mi się jednak słuszne określenie tych funkcji jednym mianem psychochigienicznej, gdyż w obrębie tej nazwy zawarte są poszczególne sfery uczuć wyżej wymienione. Oprócz tego podkreśla ona te czynniki, z którymi jest związana harmonia życia psychicznego człowieka, jaką osiąga on dzięki oddziaływaniom rodziny. Przez wypełnienie tej funkcji przyczynia się ona do ugruntowania i kultywowania zdrowia psychicznego w społeczeństwie, a także stwarza okazję swym członkom do kształtowania i wzbogacania swej osobowości w coraz to nowsze wartości. Daje się jednak zaobserwować trudności w wypełnianiu tej funkcji. Świadomość rodziców nie jest dostosowana w większości przypadków do realiów rzeczywistości życia rodzinnego.

Dodaj komentarz