Kwi 07

Formy życia rodzinnego

Szeroko rozumiana rodzina współczesna występuje w różnorodnych formach. Ze względu na liczbę współżyjących ze sobą pokoleń wyróżnia się rodzinę podstawową, zwaną też dwupokoleniową oraz dużą, nazwaną wielką lub familią. Samodzielna, oddzielnie mieszkająca rodzina podstawowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współżycia społecznego. Jej podstawowy rdzeń stanowi małżeństwo, jego bowiem zaistnienia leży u podstaw rozwoju tej instytucji. Stanowi ona integralną część składową każdego społeczeństwa ? jego najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę. Z. Tyszka podkreśla, że ?rodzina spełnia niezwykle istotne funkcje zarówno w stosunku do społeczeństwa, jak i w odniesieniu do jednostek ludzkich czerpiących z życia rodzinnego liczne satysfakcje. Można więc określić ją jako element czynny, współtworzący całą zbiorowość społeczną. (Z. Tyszka ? ?Małżeństwo ? rodzina ? społeczeństwo?. Oświata i Wychowanie. 1987 Nr 38 s. 4-5)

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.