Zadania wychowawcze i społeczne współczesnej rodziny

Rodzina zapewnia nie tylko ciągłość w rozwoju biologicznym ale także ? poprzez wychowanie dzieci ? ciągłość społeczną i kulturalną. Zadania wychowawcze i społeczne współczesnej rodziny są znacznie trudniejsze niż dawnej, tradycyjnej. Wynika to z faktu, że rodzina pozostając w dalszym ciągu instytucją społeczno-wychowawczą ulega ewolucji i nie zawsze nadąża za dokonującymi się przemianami społeczno-gospodarczymi. Stąd rodzą się pewne trudności i zaburzenia funkcji wychowawczych w niektórych rodzinach, a zwłaszcza w tych, w których obydwoje rodzice pracują. Powstaje więc potrzeba dostosowania życia rodziny do nowych warunków społecznych i oddania dziecka do przedszkola. W zmieniających się warunkach cywilizacji przemysłowej zachodzi potrzeba przygotowania pedagogicznego rodziców do pełnienia funkcji wychowawczych w rodzinie.

Dodaj komentarz