Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza

Według C. Czapówa „rodzina jest grupą społeczną czyli zbiorem ludzi, którzy dążąc do wspólnych celów, stanowią pewnego rodzaju odrębną całość. Ta odrębna całość zachowuje swą identyczność mimo zmiany składu osobowego. Jest ona instytucją społeczną opartą na więzach małżeńskich, więzi pokrewieństwa, rodzicielstwa, powinowactwa lub adopcji.” (C. Czapów, Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968. Nasza Księgarnia, s.6)

Dodaj komentarz