Rola muzyki i tańca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży

Zespół Akrobatyczno – Rewiowy „Trzpioty” przygotowuje dzieci i młodzież do właściwego odbioru kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym. Wykorzystuje wartości estetyczne i artystyczne muzyki dla indywidualnego rozwoju człowieka i pogłębia jego życie uczuciowe, wyzwala wartości ekspresyjne i wzbogaca formy kontaktów z innymi ludźmi. Krztałtuje wyobraźnię twórczą jako istotny warunek rozwoju jednostki.

Na zajęciach stosowane są różne formy aktywności muzycznej. Jedną z nich jest ruch z muzyką. Stosowanie jej jest ważne z wielu powodów. Młodszy wiek szkolny to okres, w którym rozwój dziecka uwarunkowany jest jego aktywnością. Najczęściej objawia się ona w dużej ruchliwości dziecka i słabym dążeniu do działania. Ruch podporządkowany muzyce spełnia w tym procesie specjalne zadanie. Przede wszystkim wprowadza do zajęć zabawę i odprężenie, zaspokaja tak żywą u dziecka potrzebę poruszania się. Ponadto rytm, który jest wyrazem ruchu w muzyce, jest tym jej elementem, który do dzieci najłatwiej trafia. Jest to więc najlepsza droga zbliżenia muzyki do dziecka.

Ruch przy muzyce ma znaczenie nie tylko dla rozwoju muzykalności. Przyczynia się on także do ogólnego rozwoju dziecka. Dzięki tej aktywnej formie zajęć rozwijają się procesy poznawcze, takie jak: spostrzeganie, wyobrażenia, myślenie. Wyrabia się też zdolność koncentracji uwagi, kształci szybka orientacja oraz pamięć, pobudza się aktywność. Rozwijają się również we wzajemnej równowadze procesy hamowania i pobudzania, istotne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w jego środowisku.

Ruch podporządkowany muzyce korzystnie wpływa również na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka: poprawia postawę, koordynację ruchów, wprowadza dyscyplinę wewnętrzną wyrażającą się gotowością do wykonywania zadań.

Współdziałanie w grupie, jakie występuje podczas zajęć, występów ma też ogromne znaczenie wychowawcze. Konieczność podporządkowania się regułom a równocześnie uzależnione od jednostki poprawne wykonanie ćwiczeń, wyrabia poczucie solidarności z grupą i współodpowiedzialności. Konieczność podejmowania szybkich decyzji kształci wolę a wykonywanie indywidualnych nieskomplikowanych poleceń w swobodnej, radosnej atmosferze łagodzi kompleksy i nieśmiałość.

Drugą formą stosowaną na zajęciach zespołu jest śpiew, który od wieków stanowi podstawową formę kształcenia muzycznego. To właśnie piosenka przedstawia wiele walorów ekspresyjno – estetycznych. Łączy muzykę ze słowem i jest dla dziecka podstawową formą muzycznej ekspresji. Jest źródłem emocji i estetycznych przeżyć, materiałem, na podstawie którego łatwiej jest uświadomić dzieciom zjawiska muzyczne: rytmiczne, melodyczne, dynamiczno – agogiczne i dotyczące budowy formalnej. Piosenka pojawia się też często jako materiał stanowiący podstawę kształcenia głosu, słuchu, wyobrażeń melodycznych, interwałowych, oraz fundament elementarnej wiedzy muzycznej.

Następną formą stosowaną na zajęciach muzyczno – ruchowych jest taniec. Wyrabia on u dzieci sceniczną postawę, poczucie rytmu, sprawność fizyczną, giętkość całego ciała oraz orientację w przestrzeni. W przypadku tego zespołu taniec łączy się często z elementami akrobatyki, które zawierają dość skomplikowane figury np. szpagat zwykły, turecki, oraz „klisznik” tzw. szpagat wyciągany. Wpływają one na utrzymanie równowagi, siły i sprężystości ciała.

Również z tańcem połączone są pieśni ludowe, które rozwijają wiedzę o folklorze i jego znaczeniu dla kultury kraju, podkreślają rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Elementy baletowe połączone z muzyką pozwalają dzieciom wczuwać się w różne role. Pomagają przeżywać stany emocjonalne, wrażliwość, strach, gniew, radość, pantomimikę czy nawet groteskę. Pogłębiają wiadomości i umiejętności z zakresu sztuki aktorskiej.

Najważniejszym jednak elementem jaki wpływa na zespół jest element wychowawczy. Preferuje takie wartości jak rozwijanie patriotyzmu, koleżeństwa, odpowiedzialności oraz współpracy w zespole. Wyrabia u dzieci wrażliwość artystyczną na piękno i harmonię ruchu ciała. Rozwija wrażliwość estetyczną, rozbudza potrzeby kontaktów z dziełami muzycznymi. Rozwija zainteresowanie muzyką różnych epok i narodów oraz muzyką współczesną. Wyposaża dzieci i młodzież w podstawową wiedzę o muzyce jako jedną z istotnych form działalności człowieka.

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz