Zainteresowanie dzieci zawodami i specyfiką danego zawodu

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie skierowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli dotyczyło ich zdania na temat tego, czy zauważyli, aby dzieci wykazywały zainteresowanie zawodami oraz specyfiką danego zawodu. Dane ilustruje |Wykres nr 31|:

Wykres nr 31. Zainteresowanie dzieci zawodami i specyfiką danego zawodu według opinii nauczyciela.

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów, stanowiąca 60% (12 osób) ogółu uważa, że najmłodsi wykazują zainteresowanie zawodami i wybrała odpowiedź o treści: zdecydowanie tak. Hasło: raczej tak, zaznaczyło 25% (5 osób) ankietowanych, a 15% opiniodawców (3 osoby) sądzi, że ta kwestia zależy w dużej mierze od dziecka, jego wiedzy i zainteresowań. Odpowiedzi: raczej nie oraz nie, nie wybrał żaden z respondentów.

Sądzę, iż tego rodzaju zainteresowania u małych dzieci można zaobserwować również poza środowiskiem, jakie stanowi placówka przedszkolna. Na podwórkach, czy chociażby w domowym zaciszu niejednokrotnie zauważyć można np. dziewczynki bawiące się „w sklep” albo „w kucharki” i chłopców wybierających zabawy w „policjantów i złodziei”, czy w „żołnierzy”.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz