Rodzina z problemem alkoholowym

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze wprowadza młodą generację w krąg szerszych styczności społecznych. Stanowi ona pomost między jednostką i szeroką społecznością. Pełni ogromną rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Wynika z tego, że rola rodziny w wychowaniu i rozwoju dziecka jest olbrzymia i bardzo trudna.
Wynikiem nieprawidłowego wychowania mogą być zaburzenia zachowania się dzieci. Zaburzenia te mogą mieć lekki, umiarkowany i znaczny stopień nasilenia. Lekki stopień występuje wtedy, gdy owe zaburzenia powoduje jedynie niewielkie szkody, np.: wagary szkolne, drobne kłamstwo. Drugi typ występuje, gdy ilość zaburzeń zachowania i ich wpływ na innych są nieco większe np.: wandalizm, kradzież. Znaczny stopień nasilenia zaburzeń zachowania powoduje natomiast wyjątkowo duże szkody, np.: użycie broni, okrucieństwo fizyczne, kradzież w konfrontacji z ofiarą. Istotnym objawem zaburzeń zachowania jest więc powtarzający się i utrzymujący wzorzec zachowania, w którym podstawowe prawo i normy społeczne i reguły są łamane.
Przyczyną tych zaburzeń w wielu przypadkach jest alkoholizm w rodzinie. Mówiąc o uzależnieniu należy zacząć od wyjaśnienia przyczyn, czyli samego alkoholu, który jest głównym sprawcą takiego stanu. W terminologii chemicznej jest to dość duża grupa związków organicznych, pochodnych węglowodanów, zawierających jedną lub więcej grup hydroksylowych (-OH). Etanol (C?2H5OH) należy do tej klasy związków i jest głównym składnikiem napojów alkoholowych.
Alkohol etylowy powstaje z fermentacji cukrów zawartych w roślinach takich jak: owoce, buraki cukrowe, ziemniaki i inne. Jest to substancja hydrofilna, łatwo mieszająca się w dowolnych ilościach wody. Właściwość ta umożliwia przenikanie alkoholu do krwi i płynów tkankowych, a szybkość wchłaniania zależy przede wszystkim od jego stężenia. W pierwszej fazie przenikania do organizmu alkohol oddziałuje negatywnie na błonę śluzową jamy ustnej, przełyku krtani i struny głosowe oraz żołądek i górną część jelita cienkiego. Podany z reguły doustnie, nie ulega trawieniu, ale wchłania się do krwi w 80% z błony śluzowej jelit. Pozostałe 20% przyjętej dawki przenika przez błonę śluzową żołądka wraz z krwią alkohol roznoszony jest po całym organiźmie. Przeważająca część procesu spalania zachodzi w wątrobie, gdzie utlenia się około 90% spożytego alkoholu, pozostałe 10% ulega eliminacji przez płuca, nerki oraz przez skórę w stanie niezmienionym.

[M. B. Pecyna, Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Warszawa 1998, s. 32.
Alkohol i narkotyki, [W:] Leksykon terminów, Warszawa 1997, s. 15-16.
P. Boroń, Choroby XX wieku, Warszawa 1982, s. 47-48.]

Dodaj komentarz