Miejsce tematyki związanej ze światem pracy i światem zawodów w planach wychowawczych nauczycieli

Preorientacja zawodowa realizowana przez kadrę pedagogiczną dotyczy tego, jak dużo miejsca ich w planach wychowawczych zajmuje tematyka związana ze światem pracy i

Wykres nr 30. Miejsce tematyki związanej ze światem pracy i światem zawodów w planach wychowawczych nauczycieli.

Źródło: opracowanie własne.

Tematyka związana ze światem pracy i światem zawodów, stanowi stały element planu, ale występuje, jako uzupełnienie tematyki głównej – tak odpowiedziała dokładnie połowa respondentów, bo 50% (10 osób) grupy badawczej. Dla niewiele mniejszej liczby wychowawców przedszkolnych – 40% (8 osób) występuje od czasu do czasu, bardziej przypadkowo. Pozostałe 10% (2 osoby) uznało, że stanowi stały i częsty element występujący w ich planach wychowawczych. Do wyboru była jeszcze odpowiedź: nie ma dużego znaczenia, ale żaden z opiniodawców nie uznał jej za stosowną.

Myślę, że tematyka związana ze światem pracy i światem zawodów powinna być stałym elementem programu wychowania przedszkolnego, ponieważ dzieci często interesują się tymi zagadnieniami, o czym świadczy chociażby chęć zabawy w różne zawody (zabawa „w sklep”, „we fryzjerkę”, „w policjantów i złodziei” itp.). Ich zasób wiedzy wynika głównie z obserwacji i informacji uzyskanych od rodziców – warto więc uzupełnić go o dodatkowe wiadomości, dzięki czemu najmłodsi poszerzą swoje poglądy o wyżej wspomnianej problematyce.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz