Charakterystyka badanej zbiorowości

Grupę badanych stanowiło 62 wychowanków szkoły i 54 rodziców. W badaniach uczestniczyli zarówno ojcowie, jak i matki uczniów szkoły w Stąporkowie. Poniższa tabela przedstawia płeć badanych rodziców.

Tabela 3. Płeć badanych rodziców

Płeć   badanych rodziców L %
Mężczyźni 24 44,5
Kobiety 30 55,5
Razem 54 100

Źródło: Wyniki badań własnych

Jak wynika z tabela 3 wśród badanych jest 30 kobiet, co stanowi 55,5% badanych, mniej natomiast jest mężczyzn, bo tylko 24, co stanowi 44,5%.

Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dziecka i zaspokojenie jego potrzeb jest decydujący. Zależy między innymi od struktury rodziny, pochodzenia rodziców, ich wykształcenia oraz atmosfery, jaka panuje w domu.

Tabela 4 prezentuje dane dotyczące pochodzenia społecznego rodziców wychowanków szkoły w Stąporkowie.

Tabela 4. Pochodzenie społeczne badanych rodziców

 

Pochodzenie   społeczne rodziców

ojciec matka
L % L %
Robotnicze 17 70,8 18 60,0
Inteligenckie 7 29,2 12 40,0
Razem 24 100 30 100

Źródło: Wyniki badań własnych.

Tabela 4 ilustruje nam, że najwięcej rodziców ma pochodzenie robotnicze, bo aż 35 badanych co stanowi 64,8%. Pochodzenia inteligenckiego jest 19 badanych rodziców czyli 35,2%.

Badani rodzice z wykształceniem wyższym (19 osób) i badani rodzice posiadający średnie wykształcenie (19 osób) stanowią ten sam procent 35,2. Wykształcenie zawodowe posiada 16 osób co stanowi 29,6%.

W przeprowadzonych badaniach, oprócz rodziców uczestniczyli także sami uczniowie Szkoły Podstawowej w Stąporkowie. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące płci badanych osób.

Tabela 5. Płeć badanych uczniów.

Płeć   badanych uczniów L %
Chłopcy 33 53,2
Dziewczęta 29 46,8
Razem 62 100

Źródło: Wyniki badań własnych.

Jak wynika z tabela 5 wśród badanych było 33 chłopców, co stanowiło 53,2% badanych, mniej natomiast było dziewcząt, bo 29, co stanowiło 46,8%.

Tabela 6. Wiek badanych uczniów.

 

Wiek   badanych uczniów

ojciec matka
L % L %
13   lat 15 45,4 13 44,8
14   lat 18 54,6 16 55,2
Razem 33 100 29 100

Źródło: Wyniki badań własnych

Z tabela 6 wynika, że wśród badanych osób w wieku 14 lat było 24 uczniów, tj. 54,8%, w tym większość stanowili chłopcy. Natomiast w wieku 13 lat było 28 uczniów co stanowi 45,2% badanych, w tym również większość to chłopcy.

Dodaj komentarz