Czynniki zewnętrzne ułatwiające realizację zadań wychowawczych

Dokonując próby określenia pozytywnych i negatywnych wpływów na realizację zadań wychowawczych w badanej placówce uwzględniono następujące czynniki:

–                   bazę materialną i lokalową szkoły,

–                   ilość pracowników w szkole,

–                   stosunki rodziców do pracy szkoły,

–                   złą sytuację finansową szkoły

Uwzględniając pierwszy z wymienionych czynników brano pod uwagę ilość sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, świetlicy oraz ich wyposażenie. Budynek wyposażony jest w salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę szkolną z czytelnią, gabinet lekarski oraz stołówkę. Mieści się w nim 15 sal lekcyjnych. Klasy nauczania początkowego znajdują się na parterze jednopiętrowego budynku. Wszystkie izby są widne, część wyposażona jest w pomoce naukowe. Szkoła pracuje w układzie dwuzmianowym. Lekcje rozpoczynają się o 8.00 a kończą o godz. 15.50.

Z analizy sytuacji materialnej szkoły wynika, że jak większość szkół, cierpi ona na niedobory finansowe, co utrudnia pracę opiekuńczo ? wychowawczą szkoły. Z opinii nauczycieli można wnioskować, że najbardziej utrudnia im pracę dydaktyczną brak odpowiednich pomocy naukowych. Brak środków finansowych uniemożliwia także niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich. Czynniki utrudniające realizację zadań opiekuńczo ? wychowawczych zostały zawarte w poniższej tabeli.

 

Tabela 1. Czynniki utrudniające realizację zadań opiekuńczo ? wychowawczych szkoły w opinii nauczycieli

Czynniki utrudniające pracę Niedobory finansowe Brak odpowiednich pomocy   naukowych Złe warunki lokalowe Złe zachowanie uczniów
         L         23 4 2 3
        %       71,9 12,5 6,2 9,4

Źródło: Opracowanie własne

 

Nauczycieli badanej placówki wypowiadali się także na temat czynników, które przyczyniają się do lepszego wykonywania zadań postawionych szkole. 20 z nich czyli (62,5%) twierdziło, że decydującą rolę odgrywa tu pozytywne zastawienie samego personelu. 21,9% wskazało na własną inicjatywę. Cztery osoby (12,5%) uważają, że duże znaczenie dla efektywności realizowanych funkcji opiekuńczo ? wychowawczych przez szkołę ma współpraca z rodzicami. Tylko jedna badana osoba powiedziała, że duże znaczenie mają dobre chęci uczniów. Wyniki te zostały zawarte w tabeli 2.

 

Tabela 2. Czynniki ułatwiające pracę opiekuńczo ? wychowawczą szkoły

Czynniki utrudniające pracę   szkoły Pozytywne nastawienie   nauczycieli Własna inicjatywa Współpraca z rodzicami Dobre chęci uczniów
          L 20 7 4 1
         % 62,5 21,9 12,5 3,1

Źródło: Opracowanie własne

 

Analiza powyższa wykazała, że nauczyciele mimo pewnych braków i uniedogodnień starają się w pełni realizować postawione im zadania.

Dodaj komentarz