Uniwersalne zadania rodziny

Istnienie rodziny polega na wypełnianiu tych uniwersalnych zadań, których skutki J. Szczepański ujmuje następująco:

„rodzina utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa,

przekazuje dziedzictwo kulturowe, utrzymuje ciągłość kulturalną społeczeństwa, uczy norm życia zbiorowego,

nadaje pozycję społeczną swym dzieciom,

zapewnia jednostkom zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, utrzymanie równowagi psychicznej, zapobiega dezintegracji osobowości,

sprawuje kontrolę społeczną nad postępowaniem członków rodziny, zwłaszcza młodego pokolenia.”[1]

Opieka nad dziećmi, niepełnosprawnymi, chorymi, a także starszymi i chorymi odbywa się od wieków w rodzinie, w której krewni niekoniecznie byli bezpośrednio zaangażowani.


[1] J. Szczepański ?Elementarne pojęcia socjologii.? Warszawa 1972, PWN, s. 303

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz