Kwi 25

Uniwersalne zadania rodziny

Istnienie rodziny polega na wypełnianiu tych uniwersalnych zadań, których skutki J. Szczepański ujmuje następująco:
– „rodzina utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa,
– przekazuje dziedzictwo kulturowe, utrzymuje ciągłość kulturalną społeczeństwa, uczy norm życia zbiorowego,
– nadaje pozycję społeczną swym dzieciom,
– zapewnia jednostkom zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, utrzymanie równowagi psychicznej, zapobiega dezintegracji osobowości,
– sprawuje kontrolę społeczną nad postępowaniem członków rodziny, zwłaszcza młodego pokolenia.”

[J. Szczepański ?Elementarne pojęcia socjologii.? Warszawa 1972, PWN, s. 303]

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.