Spędzanie przez dzieci czasu wolnego w okresie zimowym

Na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie zimowym?”, większość ankietowanych, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, wskazało na telewizję i internet, jako te formy aktywności, które zimą absorbują ich najczęściej. Wynika to z faktu, że większość rodziców młodzieży nie stać na to, aby zabrać dzieci w podróż czy wycieczkę na narty, stąd większość dzieci spędza czas zimowy w domu, zazwyczaj oglądając telewizję z rodzicami albo przesiadując na Internecie.

Warto też zaznaczyć, że więcej dziewcząt deklaruje czytanie książek jako formę spędzania czasu wolnego. Ma to po części związek ze wskazanym wcześniej, większą chęcią dziewcząt do nauki i dokształcania się. Niepokojące jest to, że tak mało młodzieży spędza czas aktywnie zimą, co po części też wynika z tego, że nie ma wystarczającej infrastruktury do uprawiania sportów zimowych.

Odpowiedzi te obrazuje poniższy wykres i przedstawia poniższa tabela.

Wykres 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie zimowym?”

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Jak spędzasz czas wolny w okresie zimowym?”
Chłopcy
Odpowiedź
Ilościowo
Procentowo (%)
Sanki lub narty
7
14
Telewizja
15
30
Internet
15
30
Podróże
2
4
Czytanie książek
5
10
Inne
6
12
Dziewczęta
Odpowiedź
Ilościowo
Procentowo (%)
Sanki lub narty
7
14
Telewizja
13
26
Internet
17
34
Podróże
4
8
Czytanie książek
8
16
Inne
1
2
Źródło: opracowanie własne.
5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz