Rzeczywistość lokalna rozumiana w wymiarze globalnym. Cechy konserwatyzmu według Eysencka

Edukacja globalna jest ukierunkowana na integralny i angażujący aktywność ucznia proces nauczania. Różnorodność metod i zmiany perspektywy powinny wspomagać lepsze zrozumienie złożoności świata, przyjęcie wątpliwości i nierozwiązywalnych sprzeczności oraz uczenie się, jak sobie z nimi radzić. W centrum zainteresowania powinno się znajdować, kiedy tylko możliwe, natychmiastowe odnoszenie ich do codziennego życia uczniów. Z ich „doświadczenia lokalnego” (np. używania bawełnianej koszulki) może być wyprowadzony wymiar globalny. Proces ten przebiega na trzech poziomach:

1. Wiedza: uczenie się rozumienia globalnych współzależności w naszej codzienności, np. jak żyją dzieci pracujące w fabrykach odzieżowych.

2. Wartości: uczenie się rozwijania osobistych zachowań i postaw dotyczących poszczególnych zagadnień, np.: potępiam zatrudnianie dzieci na niegodziwych warunkach.

3. Umiejętności: uczenie się stosowania wniosków z lekcji w życiu, np. zmieniam zachowania jako konsument i kupuję produkty produkowane lokalnie, albo produkty Sprawiedliwego Handlu, popieram/wspieram organizacje zajmujące się pomocą rozwojową, popieram polską politykę pomocy w rozwoju.

Konserwatyzm w myśli społecznej i wychowaniu.

Psychologowie traktują konserwatyzm jako pewna postawę która charakteryzuje się przywiązaniem do istniejącego stanu rzeczy w społeczeństwie (wartości, obyczajów, wzorów, zachowań) oraz niechęcią do wprowadzania gwałtownych zmian i wszelkich nowości. Konserwatyzm w myśli społecznej:

–           przeszłość pod wieloma względami przedstawia się korzystniej od tego co obecne. Przeszłość odczytywana jest jako epoka stabilna, bezpieczna, klarowna –        obraz przeszłości mocno wyidealizowany (nostalgia za utraconym światem, możliwością planowania) –         to co najlepsze już było

–           uwagę zajmuje życie społeczne, to jakie wartości są kultywowane i w jaki sposób przekazuje się je młodemu pokoleniu – główne wartości: naród, religia. Ostoją pożądanego życia jest rodzina, gdyż w niej są zakorzenione tradycje

Konserwatyzm w wychowaniu:

Ciągłe podkreślanie znaczenia tradycji, ogromne znaczenie wzorów z przeszłości

Właściwa edukacja jest niezbędna do zapewnienia dobrobytu, szybkiego postępu gospodarczego oraz ochrony moralnych wartości życia, bez wysokiego poziomu kształcenia w szkołach nie da się zapewnić odpowiednio przygotowanych kadr dla gospodarki.

Każdy kryzys gospodarki to zapowiedź załamania się gospodarki, a także zaburzeń, funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa.

Niechętnie ustosunkowują się do nowych kierunków nauk społecznych, dopatrując się w tych nowinkach braku poszanowania uznawanych kanonów

Niechętnie ustosunkowują się do postmodernistycznego relatywizmu- narzuca wzory kult zachodu. Postmodernizm prowadzi do zachwiania zasad moralnych i obniżenia samokontroli.

Cechy konserwatyzmu według Eysencka.

Konserwatyzm cechuje silny etnocentryzm i surowe wychowanie dzieci. Wiążą się z tym postawy pro religijne oraz głęboki patriotyzm. Takie cechy przyswoiły sobie XIX wieczne rodziny angielskie i amerykańskie przestrzegające zasad purytańskich. ETNOCENTRYZM – postawa charakteryzująca się pełną aprobatą członków własnej grupy społecznej, jej wywyższaniem, połączona zazwyczaj z niechęcią lub negacją członków innej grupy. Konsekwencją tego jest często fanatyzm, rasizm, nacjonalizm)

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz