Radzenie sobie z konfliktami interpersonalnymi przez młodzież licealną

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy konfliktów interpersonalnych
1.1 Definicja i typy konfliktów interpersonalnych
1.2 Teorie konfliktów interpersonalnych
1.3 Konflikty interpersonalne w okresie adolescencji

Rozdział II: Konflikty interpersonalne wśród młodzieży licealnej
2.1 Charakterystyka konfliktów w środowisku licealnym
2.2 Czynniki wpływające na powstawanie konfliktów
2.3 Skutki konfliktów dla funkcjonowania młodzieży licealnej

Rozdział III: Radzenie sobie z konfliktami przez młodzież licealną
3.1 Metody radzenia sobie z konfliktami
3.2 Rola nauczycieli i doradców szkolnych w procesie radzenia sobie z konfliktami
3.3 Programy wspierające rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami

Rozdział IV: Badanie sposobów radzenia sobie z konfliktami przez młodzież licealną
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Konflikty interpersonalne są nieodłączną częścią życia społecznego, a młodzież licealna, ze względu na specyfikę okresu adolescencji, jest szczególnie narażona na ich występowanie. Radzenie sobie z konfliktami jest kluczową umiejętnością, która wpływa na dobrostan emocjonalny, relacje społeczne oraz sukcesy szkolne młodzieży. Celem niniejszej pracy jest zbadanie, jak młodzież licealna radzi sobie z konfliktami interpersonalnymi.

W pierwszym rozdziale przedstawimy teoretyczne podstawy konfliktów interpersonalnych. Zdefiniujemy konflikty, omówimy ich typy i teorie oraz omówimy specyfikę konfliktów interpersonalnych w okresie adolescencji.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na konfliktach interpersonalnych wśród młodzieży licealnej. Omówimy charakterystykę tych konfliktów, czynniki wpływające na ich powstawanie oraz skutki tych konfliktów dla funkcjonowania młodzieży.

W trzecim rozdziale omówimy metody radzenia sobie z konfliktami przez młodzież licealną. Przedstawimy rolę nauczycieli i doradców szkolnych w procesie radzenia sobie z konfliktami oraz programy wspierające rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie sposobów radzenia sobie z konfliktami przez młodzież licealną. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej.

5/5 - (2 głosów)
image_pdf