Konflikty w środowisku rodzinnym – źródła i sposoby ich rozwiązywania

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy konfliktów rodzinnych
1.1 Definicja i typy konfliktów rodzinnych
1.2 Teorie konfliktów rodzinnych
1.3 Konflikty jako część dynamiki rodziny

Rozdział II: Źródła konfliktów rodzinnych
2.1 Czynniki wpływające na powstawanie konfliktów rodzinnych
2.2 Typowe sytuacje konfliktowe w rodzinie
2.3 Skutki konfliktów rodzinnych

Rozdział III: Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
3.1 Techniki i metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych
3.2 Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych
3.3 Programy interwencyjne i terapia rodzinna

Rozdział IV: Badanie konfliktów rodzinnych i sposobów ich rozwiązywania
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki terapeutycznej i mediacji rodzinnej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Konflikty są nieodłączną częścią dynamiki rodziny, wpływają na relacje między jej członkami i mają istotne znaczenie dla funkcjonowania rodziny jako systemu. Mają one złożoną naturę i mogą wynikać z wielu różnych źródeł. Sposób, w jaki rodzina radzi sobie z konfliktami, może mieć długotrwałe skutki dla jej członków. Celem niniejszej pracy jest zbadanie źródeł konfliktów rodzinnych i sposobów ich rozwiązywania.

W pierwszym rozdziale omówimy teoretyczne podstawy konfliktów rodzinnych. Zdefiniujemy konflikty rodzinne, omówimy ich typy i teorie oraz pokażemy, jak konflikty wpływają na dynamikę rodziny.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na źródłach konfliktów rodzinnych. Omówimy czynniki, które wpływają na powstawanie konfliktów rodzinnych, typowe sytuacje konfliktowe w rodzinie oraz skutki tych konfliktów.

W trzecim rozdziale omówimy sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Przedstawimy różne techniki i metody rozwiązywania konfliktów, rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz programy interwencyjne i terapię rodzinna.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie konfliktów rodzinnych i sposobów ich rozwiązywania. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki terapeutycznej i mediacji rodzinnej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf