Przejaw wymarzonego zawodu w zachowaniu dziecka w opinii rodziców

Podkreślając istotę dziecięcych marzeń zawodowych, które stanowią ważny element preorientacji, spytałam rodziców o to, czy dostrzegli u swoich pociech zachowania, które mogą wiązać się z ich wymarzonym zawodem. Dane ilustruje |Wykres nr 25|:

Wykres nr 25. Przejaw wymarzonego zawodu w zachowaniu dziecka w opinii rodziców.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Grupa ankietowanych stanowiąca 40% ogółu (8 osób) twierdzi, że dzieci przejawiają zainteresowania wiążące się z zawodem ich marzeń, ale raczej mają one przejściowy wymiar. Prawie połowa, 55% grupy badawczej (11 osób) zauważa, że w dziecięcych zabawach często pojawiają się motywy związane z marzeniami zawodowymi. Jedynie 5% (1 osoba) odpowiedziało: nie wiem. Do wyboru była jeszcze odpowiedź: chyba go to nie interesuje, ale tej odpowiedzi nie zaznaczył żaden z respondentów.

Jak widać, rodzice w znacznym stopniu dostrzegają, że dzieci bawią się w te zabawy, które mają odniesienie do zawodów, przejawiających ich aspiracje i fantazję. Potwierdza to fakt, że większość z nich rzeczywiście interesuje się określoną grupą zawodów, która ma związek z ich marzeniami zawodowymi. Uważam, że rodzice powinni wykazywać zaciekawienie w wyżej wspomnianych sytuacjach, a wręcz zastanowić się, czy te przejawy mogą mieć związek z dziecięcymi pasjami. W obecnych czasach, występuje szeroki wachlarz możliwości, w których mały człowiek poprzez zabawę może rozwijać swoje zainteresowania, mowa tutaj m.in. o: kursach tańca, malarstwa, zajęciach gimnastycznych, językowych itp.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz