Poczucie bezradności szkolnej wśród młodzieży licealnej

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoria poczucia bezradności szkolnej
1.1 Definicja i objawy poczucia bezradności szkolnej
1.2 Teoria uczenia się społecznego jako podstawa do zrozumienia poczucia bezradności szkolnej
1.3 Skutki poczucia bezradności szkolnej dla rozwoju młodzieży

Rozdział II: Czynniki ryzyka i ochronne w kontekście poczucia bezradności szkolnej
2.1 Rodzina i poczucie bezradności szkolnej
2.2 Szkoła i poczucie bezradności szkolnej
2.3 Rówieśnicy i poczucie bezradności szkolnej

Rozdział III: Strategie radzenia sobie z poczuciem bezradności szkolnej
3.1 Interwencje pedagogiczne i psychologiczne
3.2 Rola nauczycieli, rodziców i rówieśników w przeciwdziałaniu poczuciu bezradności szkolnej
3.3 Wprowadzenie do badań dotyczących skuteczności strategii radzenia sobie z poczuciem bezradności szkolnej

Rozdział IV: Badanie zjawiska poczucia bezradności szkolnej wśród młodzieży licealnej
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Poczucie bezradności szkolnej to zjawisko, które ma istotny wpływ na sukcesy edukacyjne i dobrostan emocjonalny młodzieży. Ta praca ma na celu zbadanie poczucia bezradności szkolnej wśród młodzieży licealnej, zidentyfikowanie czynników ryzyka i ochronnych oraz proponowanie strategii radzenia sobie z tym zjawiskiem.

W pierwszym rozdziale omówimy teorię poczucia bezradności szkolnej. Zdefiniujemy poczucie bezradności szkolnej, omówimy jego objawy oraz teorię uczenia się społecznego jako podstawę do zrozumienia tego zjawiska. Przedstawimy także skutki poczucia bezradności szkolnej dla rozwoju młodzieży.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na czynnikach ryzyka i ochronnych w kontekście poczucia bezradności szkolnej. Omówimy rolę rodziny, szkoły i rówieśników.

W trzecim rozdziale omówimy strategie radzenia sobie z poczuciem bezradności szkolnej. Przedstawimy interwencje pedagogiczne i psychologiczne, rolę nauczycieli, rodziców i rówieśników w przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz wprowadzimy do badań dotyczących skuteczności tych strategii.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie zjawiska poczucia bezradności szkolnej wśród młodzieży licealnej. Omówimy metodologię badań, analizę i interpretację wyników oraz przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf