Opinie licealistów na temat osób starszych

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Wprowadzenie do tematu starzenia się i postrzegania starszych osób
1.1 Definicja starości i procesu starzenia się
1.2 Przyczyny i skutki negatywnego stereotypu osób starszych
1.3 Rola edukacji międzypokoleniowej w kształtowaniu postrzegania osób starszych

Rozdział II: Opinie młodzieży na temat osób starszych
2.1 Analiza literatury dotyczącej postrzegania osób starszych przez młodzież
2.2 Czynniki wpływające na formowanie opinii młodzieży o osobach starszych
2.3 Rola mediów i edukacji w kształtowaniu opinii młodzieży o starszych osobach

Rozdział III: Metodologia badań dotyczących opinii licealistów na temat osób starszych
3.1 Cel i założenia badania
3.2 Wybór metody i narzędzia badawczego
3.3 Wybór próby i proces zbierania danych

Rozdział IV: Analiza i interpretacja wyników badań
4.1 Prezentacja wyników badań
4.2 Interpretacja wyników
4.3 Implikacje wyników dla edukacji międzypokoleniowej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Postawy młodzieży wobec osób starszych mają fundamentalne znaczenie dla społecznej spójności i jakości życia osób starszych. Praca magisterska ma na celu zbadanie opinii licealistów na temat osób starszych, identyfikując czynniki, które kształtują te opinie, i sugerując metody na promowanie pozytywnych postaw wobec starości.

W pierwszym rozdziale zapoznamy się z podstawowymi koncepcjami starości i procesu starzenia się. Przeanalizujemy przyczyny i skutki negatywnych stereotypów na temat osób starszych oraz rolę edukacji międzypokoleniowej w kształtowaniu postrzegania osób starszych.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na opinii młodzieży na temat osób starszych. Przyjrzymy się literaturze na temat postrzegania osób starszych przez młodzież, czynnikom wpływającym na formowanie tych opinii oraz roli mediów i edukacji w kształtowaniu tych przekonań.

W trzecim rozdziale omówimy metodologię badań dotyczących opinii licealistów na temat osób starszych. Określimy cel i założenia badania, wybierzemy metodę i narzędzie badawcze oraz proces zbierania danych.

W czwartym rozdziale przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki badań. Przedstawimy wyniki, zinterpretujemy je i omówimy ich implikacje dla edukacji międzypokoleniowej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf