Zjawisko agresji wśród młodzieży licealnej

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Podstawy teoretyczne dotyczące agresji wśród młodzieży licealnej
1.1 Definicja i typy agresji
1.2 Przyczyny i czynniki ryzyka agresji wśród młodzieży licealnej
1.3 Skutki agresji dla rozwoju młodzieży i funkcjonowania społeczeństwa

Rozdział II: Symptomy i diagnoza agresji u młodzieży licealnej
2.1 Fizyczne i behawioralne objawy agresji
2.2 Proces diagnozy agresji
2.3 Rola nauczycieli, rodziców i rówieśników w identyfikacji agresji

Rozdział III: Metody pracy z młodzieżą licealną wykazującą agresję
3.1 Terapia poznawczo-behawioralna i programy interwencyjne
3.2 Role szkół, rodzin i społeczności w zwalczaniu agresji
3.3 Współpraca z profesjonalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego

Rozdział IV: Badanie zjawiska agresji wśród młodzieży licealnej
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej i interwencyjnej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Agresja wśród młodzieży licealnej to istotny problem społeczny, który ma dalekosiężne skutki dla jednostki i społeczeństwa. Ta praca ma na celu zbadanie agresji wśród młodzieży licealnej: jej przyczyn, objawów, skutków oraz metod pracy z młodzieżą wykazującą agresję.

W pierwszym rozdziale przedstawimy teoretyczne podstawy agresji wśród młodzieży licealnej. Zdefiniujemy agresję, omówimy jej typy, przyczyny i czynniki ryzyka, a także skutki agresji dla rozwoju młodzieży i funkcjonowania społeczeństwa.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na symptomach i diagnozie agresji u młodzieży licealnej. Omówimy fizyczne i behawioralne objawy agresji, proces diagnozy agresji oraz rolę nauczycieli, rodziców i rówieśników w identyfikacji agresji.

W trzecim rozdziale omówimy metody pracy z młodzieżą licealną wykazującą agresję. Przedstawimy terapię poznawczo-behawioralną, programy interwencyjne, rolę szkół, rodzin i społeczności w zwalczaniu agresji, a także współpracę z profesjonalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie zjawiska agresji wśród młodzieży licealnej. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej i interwencyjnej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf