Nadmierne spożycie alkoholu, zagrożeniem dla rozwoju młodego człowieka

Każde spożycie alkoholu pozostawia po sobie niszczący ślad w organizmie człowieka i nadmiernie zaburza rozwój na wszelkich płaszczyznach życia. Pytania przedstawione w tej części pracy, są elementem sprawdzenia jednej z postawionych hipotez, która brzmi:

?Nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież blokuje jej rozwój społeczny, zawodowy.?

Badanym zadano pytanie dotyczące celów w ich życiu. W tym miejscu należy odwołać się do tabeli 6, z której wynika, że zdecydowana większość, tj. 62,9% wskazała na odpowiedź ?nie wiem jeszcze dokładnie, co chciałbym robić?, 31,4% respondentów stwierdza, ?mam bardzo wyraźne cele i dążenia?, natomiast 5,7% twierdzi ?nie mam żadnych celów, ani do niczego nie dążę?.

Wiek od 17 do 25 lat usprawiedliwia młodzież przed niezdecydowaniem, gdyż jest ona w okresie dojrzewania, dorastania, a więc w każdej chwili perspektywy życiowe mogą się nasunąć. Jednak powiedzenie, że nie ma się żadnych celów i do niczego się nie dąży, niesie ze sobą zagrożenie dla aktywnego uczestnictwa w życiu, co może być znacznie nasilone poprzez nadmierne spożywanie alkoholu.

Częstotliwość sięgania po alkohol przez młodzież przedstawia tabela 8 (odwołać się). Przedstawione w niej wyniki pokazują, że wśród badanych 8,6% spożywa alkohol raz w tygodniu, 11,4% sięga po alkohol dwa razy w tygodniu, zaś 2,8% 3,4 razy w tygodniu.

Należy zwrócić uwagę także na spożycie alkoholu w przedziale miesięcznym. Przedstawia się ona następująco: 17,1% to osoby mające pojedynczy kontakt z alkoholem, 2,8% spożywa go 3 razy w miesiącu, 5,7% 4 razy w miesiącu, ponownie 5,7% 5 razy w miesiącu.

Niepokojące jest wskazanie przez dwie osoby na sześciokrotne spożycie alkoholu w ciągu miesiąca 2,8% badanych oraz dziesięciokrotne spożycie 2,8%.

Brak wyraźnych celów i perspektyw w połączeniu z nadmiernym spożywaniem alkoholu jest zjawiskiem budzącym niepokój i społecznie niepożądanym.

Aby, skutecznie zapobiegać temu zjawisku należy dotrzeć do jego przyczyny. W pytaniu 24 zapytałam ?Co jest twoim zdaniem najczęstszą przyczyną, motywem picia alkoholu?? Odpowiedzi zostały zestawione w tabeli 12 (odwołać się).

Respondenci uznali, że najczęstszą przyczyną sięgania po alkohol jest świętowanie, uczczenie czegoś. Następnie młodzież wskazała na chęć napicia się. Pozostałe odpowiedzi to nuda, chęć poprawy humoru, problemy rodzinne, porażki miłosne, niepowodzenia szkolne i zagłuszanie problemów. Analizując uzyskane odpowiedzi można wnioskować, że nuda, chęć poprawy humoru i problemy rodzinne są ze sobą ściśle powiązane, co uzasadnia konieczność prowadzenia skuteczniejszych badań profilaktycznych w środowisku badanej młodzieży.

Na koniec zaprezentuję odpowiedzi na pytanie nr 30, które brzmi: ?Czy uważasz, że alkohol jest szkodliwy?? I bada świadomość szkodliwości alkoholu wśród młodzieży wiejskiej

Świadomość skutków spożywania alkoholu                                Tabela 20

Czy uważasz…? Ilość %
Dla zdrowia 22 62,9%
W nauce 13 37,1%
W pracy 14 40%
Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny 18 51,4%
Dla prawidłowego funkcjonowania człowieka 17 48,6%
Nie jest szkodliwy 4 11,4%
Inny 2 5,7%
Brak odpowiedzi 1 2,8%

Źródło: badania własne.

Jak widać badana młodzież ma dużą świadomość o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu dla ich funkcjonowania biologicznego, społecznego, osobistego. Niestety nie zmniejsza to atrakcyjności i częstotliwości sięgania po napoje alkoholowe przez młode pokolenie.

Dodaj komentarz