Agresja młodzieży szkolnej jako sposób radzenia sobie z własnym poczuciem osamotnienia

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy agresji i poczucia osamotnienia wśród młodzieży szkolnej
1.1 Definicja i typy agresji
1.2 Teoria agresji jako reakcji na osamotnienie
1.3 Poczucie osamotnienia u młodzieży szkolnej

Rozdział II: Agresja jako sposób radzenia sobie z osamotnieniem
2.1 Charakterystyka agresji jako reakcji na osamotnienie
2.2 Czynniki wpływające na wystąpienie agresji jako reakcji na osamotnienie
2.3 Skutki agresji jako strategii radzenia sobie z osamotnieniem

Rozdział III: Możliwości interwencji i wsparcia dla młodzieży szkolnej
3.1 Metody pracy z agresją w szkole
3.2 Rola nauczyciela i doradcy szkolnego w pracy z uczniem-agresorem
3.3 Programy prewencyjne i terapeutyczne

Rozdział IV: Badanie agresji jako strategii radzenia sobie z osamotnieniem w wybranej grupie młodzieży szkolnej
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Agresja jest powszechnym problemem wśród młodzieży szkolnej, a jednym z możliwych źródeł agresji może być poczucie osamotnienia. Celem niniejszej pracy jest zbadanie agresji jako sposobu radzenia sobie z własnym poczuciem osamotnienia wśród młodzieży szkolnej.

W pierwszym rozdziale przedstawimy teoretyczne podstawy agresji i poczucia osamotnienia. Zdefiniujemy agresję, omówimy jej typy i teorie, a także omówimy poczucie osamotnienia u młodzieży szkolnej.

W drugim rozdziale skupimy się na agresji jako sposobie radzenia sobie z osamotnieniem. Omówimy charakterystykę agresji jako reakcji na osamotnienie, czynniki wpływające na wystąpienie tego rodzaju agresji i skutki agresji jako strategii radzenia sobie z osamotnieniem.

W trzecim rozdziale omówimy możliwości interwencji i wsparcia dla młodzieży szkolnej wykazującej agresję jako reakcję na osamotnienie. Przedstawimy metody pracy z agresją w szkole, rolę nauczyciela i doradcy szkolnego oraz programy prewencyjne i terapeutyczne.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie agresji jako strategii radzenia sobie z osamotnieniem w wybranej grupie młodzieży szkolnej. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf