Ćwiczenia umuzykalniające

Treścią zajęć zespołu Trzpioty są ćwiczenia umuzykalniające, rytmika, akrobatyka, ćwiczenia akrobatyki tanecznej, elementy tańców: współczesnego, klasycznego, towarzyskiego, ludowego, latyno – amerykańskich, jazzowego, rewii, tańców narodowych oraz techniki dowolnej. Inspiracją do tworzenia widowisk są treści bajek takich jak np. Calineczka, Pali się, Na dalekiej północy, Zaczarowana łąka, Spotkanie w kosmosie. Celem zajęć jest kształcenie elementów wychowawczych: dyscypliny, koleżeństwa, wrażliwości, wytrwałości, współpracy, życzliwości, odpowiedzialności oraz higieny osobistej, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej i wyrabianie scenicznej postawy, poczucia rytmu. Zajęcia mają również na celu wyrobienie sprężystości stawów skokowych, elastyczności, siły kolan i całej nogi. Kształtują równowagę i swobodę przenoszenia ciężaru ciała, swobodę ruchów rąk, głowy, barków, obrotów oraz orientacji w przestrzeni.

Z wywiadu jaki przeprowadziłam z kierownikiem zespołu Marianną Kiszkurno, dowiedziałam się, że jeżeli ktoś ma kłopoty z nauką, to starsze dziewczynki tłumaczą trudne lekcje i pomagają sobie wzajemnie. Jak stwierdziła kierowniczka tylko wykorzystuje wrodzone predyspozycje dzieci. Nigdy nic złego nie stało się: starsze dziewczynki podczas wykonywania figur akrobatycznych muszą myśleć nie o sobie, a o dziecku, które stoi na ich ramionach. Podchodząc do wykonania pewnych akrobacji muszą być spokojne i opanowane.

Przy układaniu tańca uczą się asekuracji, a układy są tak kompozycyjnie ułożone, że w ogólnym rysunku tego nie widać. Dziewczęta ustawione w pozach są asekuracją dla tych, które wykonują elementy akrobatyczne i dzięki nim są zupełnie bezpieczne.

Do zespołu należy już drugie pokolenie, a dawne członkinie przyprowadzają swoje dzieci. Wśród nich są obecnie nauczyciele kultury fizycznej, muzyki, akrobatyki jak również choreografii. Prowadzą własne studia choreograficzne w kraju i zagranicą.

Prowadząca zespół Marianna Kiszkurno urodziła się 6 kwietnia 1935 r. w Tarnowie. Posiada wykształcenie ogólnokształcące – pedagogiczne. w 1956 r. ukończyła 5-letnie Studium Tańca Artystycznego i Klasycznego w Krakowie z uprawnieniami choreografa kategorii I. W latach 1953-56 uczestniczyła w seminariach choreograficznych w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie. Pracowała w Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, a oprócz tego tańczyła w Zespole Wojskowym Pieśni i Tańca w Krakowie. Od 1961 r. pracuje w Kielcach – najpierw w WSS Społem jako choreograf dziecięcego zespołu, a następnie w WDK . W 1969 r. była też choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Tkactwo Świętokrzyskie w Bodzentynie.W klubie Merkury w Kielcach tworzyła choreografię w kabarecie YETI. Obecie pracuje w WDK w Kielcach.

Kierownik zespołu za swoje osiągnięcia otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Do ważniejszych należą:

 WYKAZ DYPLOMÓW, NAGRÓD I PODZIĘKOWAŃ

DLA

MARIANNY KISZKURNO

 1990 Nagroda Wojewody za pełne zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania Kultury.

1995 – Nagroda Wojewody za pełne zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania Kultury.

1995 Podziękowanie od prezydenta Miasta Kielc i władz miasta z okazji XV lecia istnienia zespołu.

1980 Dyplom- wyróżnienie za osiągnięcia w pracy z zespołem tanecznym.

1981 Podziękowanie Ambasada Polska w Belgradzie, dla Marianny Kiszkurno za przygotowanie zespołu.

1980 Podziękowanie. Urząd Woj. Kurator Ośw. i Wychowania w Kielcach za kilkuletnią, systematyczną i efektywna pracę z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie pozalekcyjnej i pozaszkolnej działalności kulturalno – artystycznej.

1983 Kielce – Nagroda pieniężna od wojewody kieleckiego w Dniu Działacza Kultury.

1984 Podziękowanie. Minister Oświaty i Wychowania w Szczecinie; za trud włożony w kształtowanie w dzieciach i młodzieży umiłowania sztuki.

1983 Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury  Warszawa.

1986 Nagroda i podziękowanie Ministra Oświaty i Wychowania  Warszawa

1987 Nagroda Miasta Kielc -za osiągnięcia w rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i młodzieży. Kielce

1987 Kielce. Nagroda za wybitne osiągnięcia w przygotowaniu koncertu  Gospodarze  Gościom w ramach Harcerskich Festiwalów Kultury  Młodzieży Szkolnej. Funducz Nauki i Kultury im. St. Staszica.

1981 odznaka Zasłużony Działacz Kultury Ministerstwo Kultury i Sztuki Rzeczpospolitej Polskiej  Warszawa.

1988 Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Warszawa.

Podziękowanie za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży.

1986 Nagroda Ministra . Odznaka za 30 letnią pracę szczególnie wyróżniającą w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury  Warszawa. (Uchwała Rady Państwa).

1989 Odznaka za Zasługi dla Kielecczyzny. (Uchwala Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach)

1989 Podziękowanie za program twórczy i udział w realizacji  prezentowanego w trakcie Dni Kielecczyzny na Ziemi Winnickiej.

Ogólnie mogę stwierdzić, że ta oddana dzieciom i młodzieży działalność przynosi bardzo dobre rezultaty. Jest owocem trudu, wielu wyrzeczeń i mozolnej pracy.

Dodaj komentarz