Zajęcia rozwijające w przedszkolu

CZYTANIE ZDJĘĆ

Cele nauczania

 • Skanowanie wizualne
 • Sekwencjonowanie
 • Nawyk czytania

Warunki wstępne

 • Dyskryminacja wizualna

Wielkość grupy

 • 5-6 na raz

Czego potrzebujesz

 • Wykresy obrazkowe

Podstawowa działalność

 • Spraw, aby dzieci usiadły w grupie obok ciebie
 • Wszystkie powinny być zwrócone tą samą stroną
 • Przytrzymaj zdjęcie i zaproś wszystkie dzieci do skanowania go przez 3 minuty
 • Gdy to zrobisz, zachęć dzieci do rozmowy o wszystkich elementach obrazu i wydarzeniach pokazanych na obrazku
 • Poproś ich, aby powiedzieli, co mogło się wydarzyć przed tym wydarzeniem i co może się wydarzyć później

CZAS KALENDARZA

Cele nauczania

Aby dowiedzieć się o pojęciu przeszłości (wczoraj), teraźniejszości (dzisiaj) i przyszłości (jutro);  znajomość  dnia, daty i miesiąca.

Wielkość grupy

4-5 dzieci na raz.

Czego potrzebujesz

Kalendarz.

Podstawowa działalność

Nauczyciel wskazuje  datę i podaje dzieciom dzisiejszą datę, dzień i miesiąc. Jeśli dzieci są w stanie nazwać liczby,  może wskazać  datę  i poprosić je o powiedzenie, jaka jest data.  Następnie  może pokazać im, jaka była data i dzień wczoraj, a następnie data i dzień jutro, wspominając, że wczoraj się skończył, a jutro  nadchodzi. Początkowo nauczyciel może być zmuszony do powiedzenia tego i poproszenia dzieci o powtórzenie.  Później dzieci   mogą zostać poproszone o  powiedzenie tego bez podpowiedzi, a nawet wskazać, kiedy nauczyciel prosi o „wczoraj” „dzisiaj” i jutro”.

CO TO JEST?

Cele nauczania

Aby rozwiązać problemy za pomocą danych wejściowych werbalnych

Warunki wstępne

Umiejętności werbalne, słownictwo

Wielkość grupy: Średni

Czego potrzebujesz

Karty flash

Podstawowa działalność

Użyj kart flash, które mają atrakcyjne zdjęcia wspólnych obiektów na.  Pokaż  pierwszyi  opisz obiekt na nim.  Dlanastępne zdjęcie opisz   charakterystykę obiektu, ale nie pokazuj  obrazu. Poproś dzieci, aby dowiedziały się, co to za zdjęcie.  Pokaż im  to nace odgadną poprawnie.

II- Zajęcia dodatkowe

 • Użyj powyższej czynności z dowolną  liczbą rzeczy – artykułów gospodarstwa domowego;  odzież; warzywa; owoce; kształty; zabawki itp.
 • Pokrój zdjęcia z czasopism na 2 lub 3 części i użyj ich jako puzzli.
 • Zabawa w chowanego z przedmiotami.

WIĘCEJ I MNIEJ

Cele nauczania

Aby zidentyfikować więcej i mniej ilości

Warunki wstępne

Możliwość trzymania małych przedmiotów

Wielkość grupy: jedna osoba

Czego potrzebujesz

Tablica licząca

Podstawowa działalność

Użyj tylko jednej jednostki  planszy. W  pierwszej filiżance umieść tylko kilka (2-3) kawałków  kołków.  W ostatniej filiżance umieścić 10-12 sztuki.  Poproś dziecko, aby wyraziło, co jest więcej, a co mniej. Zadaj dziecku  to pytanie w różnych kombinacjach.  Czasami pokaż  również pusty kubek,

DOPASOWANIA

Cele nauczania

Aby móc dopasować podobne kształty / rozmiary / kolory.

Warunki wstępne

Koncepcje kolorów; koncepcje rozmiarów; Podstawowy (kwadrat, koło,  trójkąt)

Wielkość grupy: Duża grupa

Czego potrzebujesz

Zestawy kolorów i kształtów.

Podstawowa działalność

Spraw, aby dzieci stały w kręgu. Połóż o ut kawałki zestawu w środku. Trzymaj przy sobie po jednym z każdego rodzaju, tura po kolei pokaż dzieciom próbkę w dłoni i poproś je, aby wyszukały pasujący kawałek z zestawu i przyniosły ci. Wypróbuj tyle razy, ile potrzebują dzieci.

PASUJĄCE NARZĘDZIA

Cele nauczania

Aby dopasować liczby

Warunki wstępne

Dyskryminacja wizualna

Wielkość grupy: jedna osoba

Czego potrzebujesz

2 Zestawy numerowych kart flash.

Podstawowa działalność

Nie skupiaj się na liczbach z dzieckiem. Pokaż mu  liczbę  obiektów na jednej karcie. Daj drugi zestaw zmieszany dziecku.  Poproś go, aby zidentyfikował tę samą kartę, którą pokazujesz  i dał ci ją. To działanie może szybko przejść do zliczania liczby obiektów.

Zajęcia dodatkowe

Różnicowanie więcej i mniej powinno odbywać się za pomocą wszystkich rodzajów materiałów – wody, piasku, gałązek, patyków, wzrostu dzieci, ubrań, butów, ziaren, żywności, drzew,  przedmiotów codziennego użytku, roślin itp.

CO TO JEST? DO CZEGO GO UŻYWAMY?

Cele nauczania

Zwiększenie ogólnej świadomości

Warunki wstępne

Znajomość języków obcych

Wielkość grupy: Duży

Czego potrzebujesz

Karty flash / obiekty / wspólne zdjęcia

Podstawowa działalność

Spraw, aby dzieci usiadły w dużym  kręgu.  Poproś dzieci, aby po  kolei podniosły  kartę i pokazały następne dziecko. To dziecko powinno nazwać  obiekt i jedną z cech obiektu. Ta aktywność następnie przechodzi wokół okręgu.

5/5 - (2 głosów)