Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce po II wojnie światowej

W rozwoju czasopiśmiennictwa pedagogicznego w (PL) wyróżnić można kilka charakterystycznych etapów. Podstawą ich wyodrębniania są cezury rozwoju PL i poszczególne okresy odbudowy i tworzenia nowego systemu oświaty i wychowania, wyznaczone zazwyczaj kolejno przeprowadzanymi reformami szkolnymi.
a) Lata 1944 – 48
Pierwszy etap związany jest z odbudową systemu szkolnego ze zniszczeń wojennych, według wzoru sprzed roku 1939, ale ze zmianami zmierzającymi do jego demokratyzacji oraz zapoczątkowanymi na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym dyskusjami nad założeniem nowego socjalistycznego systemu oświaty i wychowania. Etap ten charakteryzuje się znacznym rozwojem czasopism pedagogicznych. Zaznaczyła się tendencja do kontynuacji dorobku przedwojennego. Wznowiono około 30 czasopism min.: Głos Nauczycielski, Chowanna, Praca Szkolna, Ruch Pedagogiczny, Ognisko Nauczycielskie, Praca Oświatowa, Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna, Szkoły Wyższe, Polonista, Psychologia Wychowawcza, Wychowanie Fizyczne, Czasopismo Geograficzne. Pojawiło się szereg czasopism ogólnopedagogicznych: Nowa Szkoła (1945-49), Poradnik dla Nauczycieli, (1946-50), Przegląd Historyczno-Oświatowy(1947). Problematyki wychowawczej dotyczyły min.: Biuletyn Informacyjny wydawany przez Zarząd Główny Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Świetlice Dziecięce organ TPD oraz Dzieci i Wychowawca periodyk Ministerstwa Oświaty.
Sprawy wychowania przedszkolnego omawiane były na łamach Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Metodycznego Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZG ZNP, który zastąpiono od 1949 roku miesięcznikiem Wychowanie w Przedszkolu wydanym przez RTPD. Życia szkół podstawowych dotyczył miesięcznik Życie Szkoły , a sprawami doskonalenia zawodowego nauczycieli zajął się Biuletyn Głównej Komisji Konferencji Rejonowych. Omawiano również problemy szkolnictwa rolniczego w Oświacie Rolniczej, a zagadnienia oświaty dorosłych w miesięczniku Oświata i Kultura. Na rynku wydawniczym brakowało czasopism przedmiotowych. Większość wymienionych czasopism oparła się o tradycje lat międzywojennych i ukazywało się krótko. Wyjątek stanowi pismo Nowe Tory , które wydawane było w duchu socjalistycznym przez Towarzystwo Pedagogiczne im. W. Spasowskiego od roku 1947:
b) Lata 1948 – 1956
c) Lata 1956 – 1961
d) Lata 1961 – 1970
e) Lata 1971 – 1980
f) Lata 1980 – 1989

[S. Możdżeń, op. cit. s.25]

1 komentarz do wpisu “Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce po II wojnie światowej”

  1. Musze podziekowac siostrze, ze wyslala mi linka do tej strony, bo jest naprawde swietna. Sama musze ją polecic kilku osobom, ktore maja podobne zainteresowania, bo wiele beda mogli sie z niej nauczyc. Dzieki za notke, musze przyswoic sobie te wszystkie informacje.

Dodaj komentarz