Potencjalny wpływ metody KGR na rodzinę wg respondentów (N=47)

Wykres poniżej (Wykres 4) przedstawia odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Konferencja Grupy Rodzinnej może wpłynąć na rodzinę, jej funkcjonowanie, relację, aktywizację etc.?

Wykres 4. Potencjalny wpływ metody KGR na rodzinę wg respondentów (N=47)

prace

Źródło: Badania własne.

Uwagi:

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na to, iż badani mieli możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi.

Inne: dostrzeżenie, nazwanie i ujawnienie problemu (4, 9%), uzyskanie pożądanych społecznie efektów (4, 9%), uniknięcie ingerencji instytucji pomocowych oraz poprawa kontaktu z nimi (3, 6%).

Analizując odpowiedzi respondentów stwierdzić należy, ze Konferencja Grupy Rodzinnej w największym stopniu może wpłynąć na scalenie rodziny, czyli nawiązanie i poprawę więzi rodzinnych a także poprawę jej funkcjonowania, następnie na zmobilizowanie i uaktywnienie zasobów rodziny, poznanie mocnych stron rodziny takich jak umiejętność współpracy i rozwiązania problemu, uświadomienie roli i siły grupy oraz samodzielność oraz podjęcie odpowiedzialności za rodzinę. Natomiast wg respondentów najmniejszy wpływ KGR na rodzinę mają inne czynniki, do których zaliczyłam dostrzeżenie, nazwanie i ujawnienie problemu, uniknięcie ingerencji instytucji pomocowych w rodzinie oraz poprawę kontaktu z nimi. Wyniki te mają pokrycie w ogólnym postrzeganiu wartości w naszym społeczeństwie. Uważamy ? jako naród ? iż rodzina jest najważniejszą i największą wartością dla każdego człowieka. Jesteśmy społecznością wyjątkowo dbającą o pozytywne relacje i jedność w rodzinie.

Dodaj komentarz