Cze 22

Organizowanie dziecku zabaw o charakterze tematycznym

Mając na uwadze zagadnienie organizacji i realizacji preorientacji zawodowej, spytałam rodziców, czy umożliwiają dziecku zabawy tematyczne, w których odgrywa ono określoną rolę zawodową. Wyniki umieściłam w wykresie nr 23:

Wykres nr 23. Organizowanie dziecku zabaw o charakterze tematycznym.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Niespełna połowa, bo 40% (8 osób) rodziców organizuje dziecku zabawy o charakterze tematycznym w stopniu częstym i stara się, aby były one zróżnicowane pod wieloma względami. Kolejne 30% (6 osób) umożliwia je od czasu do czasu. Pięć osób stanowiących 25% ankietowanych stara się organizować zabawy zawsze, gdy dziecko wyrazi zainteresowanie. Jedynie 5% (1 osoba), raczej nie bawi się z dzieckiem w zabawy o takim charakterze.

Wydaje mnie się, że zabawy, w których dziewczynki mogą ogrywać np. rolę: ekspedientki w sklepie, lekarki czy pielęgniarki, a chłopcy: policjanta, żołnierza lub strażaka, to jedne z najciekawszych zabaw. Najmłodsi lubią naśladować dorosłych, sprawa im to nie tylko satysfakcję, ale przynosi także dużo radości. Dzięki zabawom o takim charakterze, dzieci uczą się ról społecznych oraz umiejętności współpracy.

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.