Nauczyciele przedszkola

Nauczyciele przedszkola, z racji odpowiedniego przygotowania do wykonywania swojego zawodu, powinni wykazywać inicjatywę w nawiązywaniu współpracy oraz wypracowywaniu odpowiednich warunków; form kontaktów z rodzicami. Powinni także brać pod uwagę oczekiwania rodziców, warunki życia rodzinnego dziecka oraz jego potrzeby. Przedszkole powinno stworzyć rodzicom możliwości wpływu na warunki i jakość pracy placówki, nie zawężać tej współpracy do prac pomocniczych i usługowych świadczonych przez rodziców. Muszą oni mieć możliwość włączenia się w sposób w pełni świadomy w proces kierowania rozwojem dziecka, m.in. przez podnoszenie świadomości pedagogicznej. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w takim samym stopniu ponoszą odpowiedzialność za wyniki wychowywania dziecka.

3 komentarze do wpisu „Nauczyciele przedszkola”

Dodaj komentarz