Charakterystyka terenu i obiektu badań

Badaniami objęto osiemnaścioro dzieci z klas nauczania początkowego w szkole gminnej. Rysunki dzieci wykonywały w czasie lekcji w obecności wychowawczyni i prowadzącej badania. Technika wykonywania prac była dowolna i jej wybór całkowicie należał do dzieci. Po wykonaniu prac dzieci zostały poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety i włożenie wraz z rysunkiem do koperty.

Wśród badanych dzieci było osiem dziewczynek i dziesięciu chłopców. Siedemnaścioro dzieci mieszkało z obojgiem rodziców, jedno tylko z matką. Czworo z badanych było jedynakami, siedmioro miało jednego brata lub siostrę, pięcioro dwoje rodzeństwa i dwoje dzieci miało trójkę rodzeństwa.

W czterech przypadkach dziećmi opiekowali się tylko rodzice, w czternastu pozostałych również dziadkowie.

Na pytanie: „Które z rodziców spędza z tobą więcej czasu?” dziesięcioro dzieci odpowiedziało, że oboje rodzice, pięcioro – że mama i troje, że tata. Na kolejne pytanie: „Czy chciałbyś/ chciałabyś, więcej czasu spędzać z rodzicami, siedemnaścioro dzieci odpowiedziało „tak” i jedno „nie”.

Kolejne pytanie dotyczyło relacji badanych dzieci z rodzeństwem. Trzynaścioro z badanych dzieci stwierdziło, że dobrze się rozumie z rodzeństwem i jedni, że nie może się porozumieć.

Wszystkie dzieci stwierdziły, że są zadowolone z opieki rodziców, siedemnaścioro jednak chciałoby, aby rodzice więcej się nimi zajmowali i poświęcali im więcej czasu, jedno zaś odpowiedziało na to pytanie negatywnie.

Ostatnie pytanie było pytaniem kafeteryjnym i brzmiało: „Czy chciałbyś (chciałabyś), aby rodzice coś zmienili w swoim postępowaniu? Jeżeli tak, to napisz szczerze, co ci się w postępowaniu rodziców nie podoba. Odpowiedzi dzieci przedstawiono na wykresie 1. Kilkoro dzieci dało więcej niż jedną odpowiedź.

Wykres 1. Odpowiedzi dzieci na pytanie 1.

Źródło: Opracowano na podstawie badań własnych

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz