Lip 22

Zakup przez rodziców zabawek służących do odgrywania roli zawodowej

Następne pytanie z kwestionariusza ankiety dla rodziców wiązało się poprzednim. Zapytałam, czy dorośli kupują swoim dzieciom zabawki, które służą do odgrywania określonej roli zawodowej (np. fryzjerki, nauczycielki, policjanta). Ankietowani odpowiadali w następujący sposób |Wykres nr 24|:

Wykres nr 24. Zakup przez rodziców zabawek służących do odgrywania roli zawodowej.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Rodzice na ogół odpowiadali, że często kupują zabawki, które dotyczą określonego zawodu. Taką kwestię zaznaczyło 40% (8 osób). Odpowiedź o treści: raczej nie kupuje takich zabawek lub robię to od czasu do czasu wyróżniło po 20% ankietowanych. Po równo, czyli po 10% (2 x osoby) odpowiedziało: zawsze, gdy dziecko jest zainteresowane tą tematyką oraz nie kupuję żadnych zabawek.

Według mojej opinii, rodzice powinni kupować dzieciom wyżej wspomniane rodzaje zabawek. Przykładowo, dzięki zestawom dla małego lekarza, czy dentysty, najmłodsi poznają narzędzia pracy, które wykorzystywane są przez specjalistów w danej dziedzinie. Ułatwia to chociażby późniejsze wizyty w gabinetach i tym podobnych miejscach pracy. Innym przykładem może być np. zestaw kucharza czy małego mechanika ? znając ich wykorzystanie, dzieci chętniej pomagają rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków.

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.