Praca lekcyjna i praca domowa

Zarówno praca lekcyjna [1], jak i domowa ma prowadzić do integracji wiadomości w zwarte i logiczne całości tematyczne”. Szkoła nie może poprzestać na zapełnianiu umysłów swoich uczniów materiałem nauczania, lecz musi ćwiczyć ich uwagę, zdolność obserwowania, fantazję, pamięć, inteligencję, jednym słowem, rozwijać ich dyspozycje umysłowe. Materiał nauczania ma tu być nie tylko duchowym, które starsze pokolenie za pośrednictwem nauczycieli przekazuje młodszym, lecz również podłożem dla ćwi­czeń popierających rozwój umysłowy.

K. Lech podkreśla, że „organizacja pracy uczniów wymaga racjonalnego podziału materiału na pracę szkolną i domową, wzajemnego ich uzupełniania się i wiązania w treściową i organizacyjną całość o wysokich walorach kształcących i wychowawczych”[2]. Wiedza podawana w szkole musi być właściwie dobrana, musi dotyczyć naj­ważniejszych dyscyplin naukowych. Dorobek ich jest obecnie już tak bogaty, że w szkole może znaleźć odzwierciedlenie tylko w znacznych skrótach i fragmentach. Jeśli chodzi o pracę domową młodzież jest nią bardzo obciążona.


[1] B. Nawroczyński: Zasady nauczania. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, Wrocław, W-wa, Kraków, 1961, s. 2

[2] K. Lech: System nauczania. PWN, W-wa, 1964, s. 123

5/5 - (1 głosów)

Dodaj komentarz