Fobia szkolna u dzieci w wieku szkolnym

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy fobii szkolnej
1.1 Definicja i typy fobii szkolnej
1.2 Przyczyny i czynniki ryzyka fobii szkolnej
1.3 Skutki fobii szkolnej dla rozwoju dziecka

Rozdział II: Symptomy i diagnoza fobii szkolnej
2.1 Symptomy fizyczne, emocjonalne i behawioralne fobii szkolnej
2.2 Proces diagnozy fobii szkolnej
2.3 Rola nauczycieli i rodziców w identyfikacji fobii szkolnej

Rozdział III: Metody pracy z dzieckiem z fobią szkolną
3.1 Terapia behawioralna i poznawcza
3.2 Terapia rodzinna
3.3 Rola szkoły w pracy z dzieckiem z fobią szkolną

Rozdział IV: Badanie przypadków fobii szkolnej u dzieci w wieku szkolnym
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Fobia szkolna jest poważnym problemem, który może wpływać na rozwój dziecka, a także na jego przyszłe osiągnięcia edukacyjne i zawodowe. Celem niniejszej pracy jest zbadanie fobii szkolnej u dzieci w wieku szkolnym: jej przyczyn, objawów, skutków, procesu diagnozy, a także metod pracy z dzieckiem z fobią szkolną.

W pierwszym rozdziale przedstawimy teoretyczne podstawy fobii szkolnej. Zdefiniujemy fobię szkolną, omówimy jej typy, przyczyny i czynniki ryzyka, a także skutki fobii szkolnej dla rozwoju dziecka.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na symptomach i diagnozie fobii szkolnej. Omówimy symptomy fizyczne, emocjonalne i behawioralne fobii szkolnej, proces diagnozy fobii szkolnej oraz rolę nauczycieli i rodziców w identyfikacji fobii szkolnej.

W trzecim rozdziale omówimy metody pracy z dzieckiem z fobią szkolną. Przedstawimy terapię behawioralną i poznawczą, terapię rodzinna, a także rolę szkoły w pracy z dzieckiem z fobią szkolną.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie przypadków fobii szkolnej u dzieci w wieku szkolnym. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej.

5/5 - (2 głosów)
image_pdf