Analiza wysokiego poziomu pojęć ekologicznych u dziecka 6-letniego

  Poziom wysoki (56 – 64 pkt)
Grupa 0A 12
Grupa 0B 19
Razem 31

Aby dziecko dobrze zrozumiało z czym się do niego zwracamy, co do niego mówimy, musimy posługiwać się określonymi zwrotami, terminami, które ono rozumie, a więc zwracać się do niego językiem dostępnym. Trzeba jednak często wprowadzać nowe wyrazy, określenia bogacące jego zasób słownictwa. Jeżeli znaczenie wyrazów zostanie dziecku w sposób odpowiedni wyjaśnione to równocześnie z danym nowym terminem przyswoi ono sobie nowe pojęcia. Przeanalizuję więc wyniki przeprowadzanego testu, aby odpowiedzieć na pytanie czy dzieci poprawnie opanowały pojęcia ekologiczne. Dla przypomnienia, aby lepiej zobrazować powyższą analizę zamieszczam tabelę przedstawiającą wyniki przeprowadzonego testu.

Ilość punktów uzyskana przez dzieci z grupy „0A” za poszczególne pytania testu

Tabela nr 2

Imię dziecka Ilość punktów uzyskana w poszczególnych kategoriach suma
zwierzęta rośliny ptaki zjawiska przyrodnicze ochrona przyrody
1.     Arek Ch.

2.     Piotr Ch.

3.     Patryk G.

4.     Sebastian G.

5.     Sylwia I.

6.     Kosma K.

7.     Oliwia K.

8.     Elżbieta K.

9.     Kamil L.

10. Paweł L.

11. Daniel Ł.

12. Krystian M.

13. Piotr P.

14. Łukasz P.

15. Barbara P.

16. Damian P.

17. Wiktor S.

18. Ada S.

19. Alicja S.

20. Natalia S.

21. Michał T.

22. Monika T.

23. Kuba W.

24. Adrian P.

25. Wojciech K.

11

11

7

9

11

11

8

11

11

7

10

9

8

11

7

10

10

10

11

10

11

9

8

10

11

13

13

10

10

13

13

9

13

13

8

10

8

9

13

7

12

10

12

13

10

13

12

9

10

13

18

18

9

15

18

18

14

18

18

9

14

15

14

18

8

16

16

15

18

16

18

14

12

15

18

12

12

10

10

12

12

9

12

12

8

10

8

8

12

7

10

10

11

12

10

12

10

10

10

12

10

10

9

8

10

10

7

10

10

6

7

7

7

10

8

8

8

9

10

9

10

7

6

9

10

64

64

45

53

64

64

47

64

64

38

51

47

46

64

37

56

54

57

64

55

64

52

45

54

64

Źródło – badania własne

Ilość punktów uzyskana przez dzieci z grupy „0B” za poszczególne pytania testu

Tabela nr 3

Imię dziecka Ilość punktów uzyskana w poszczególnych kategoriach suma
zwierzęta rośliny ptaki zjawiska przyrodnicze ochrona przyrody
1.     Weronika A.

2.     Ola G.

3.     Magda G.

4.     Wiktor H.

5.     Magda J.

6.     Szymon K.

7.     Artur K.

8.     Kinga K.

9.     Anna K.

10. Alan K.

11. Ola L.

12. Filip L.

13. Oliwia M.

14. Andrzej T.

15. Maciej P.

16. Paweł R.

17. Daniel R.

18. Dominika S.

19. Patryk S.

20. Agnieszka Z.

21. Szymon H.

22. Darek P.

23. Damian W.

24. Michał R.

25. Daniel K.

10

11

10

9

7

11

10

10

7

10

10

11

10

10

11

11

7

10

11

10

10

11

9

8

10

10

13

10

10

8

12

12

9

8

9

10

13

11

10

10

12

8

12

12

10

12

13

12

13

15

18

18

18

18

9

18

17

17

9

17

18

18

17

17

17

18

9

17

18

18

15

17

15

13

15

12

12

12

11

10

12

12

11

7

11

12

12

10

10

12

12

7

11

12

12

10

11

10

9

10

8

10

10

9

8

9

9

9

6

9

8

8

9

9

8

10

6

9

10

8

8

10

8

7

9

58

64

60

57

42

62

60

56

37

56

58

62

57

56

58

63

37

59

61

58

55

62

54

46

56

Źródło – badania własne

5/5 - (5 głosów)
image_pdf