Organizacja czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Niniejsza praca dotyczy sposobów spędzania czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Problemem badawczym jest analiza potencjału w ramach oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, natomiast celem badawczym jest określenie możliwości dalszego rozwoju tych funkcji. W ten sposób postanowiono zagadnienia teoretyczne powiązać z badaniami empirycznymi, aby sprawdzić zasadność postawionych tez.

Czas wolny dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczy głównie tematu aktywności pozalekcyjnej, który jest przedmiotem rozważań tej pracy. Jednak to nie jest wyłaczna kategoria rozważań czasu wolnego. Czas wolny jest również ujmowany jako kategoria kulturalnego rozwoju młodzieży, jak również jako forma profilaktyki. Myśląc o wolnym czasie jako czynniku kulturalnego rozwoju jednostki należy zaznaczyć, iż poprzez zajęcia kulturalne młodzież kształtować może swoje zainteresowania i rozwijać się oraz realizować własne upodobania, pasje, hobby, czy też uprawiać twórczość amatorską. o wykorzystaniu tej kulturalnej wartości decyduje wychowanie, które powinno być tak zorganizowane, by od najmłodszych lat ukształtować umiejętność racjonalnego spędzenia czasu wolnego. Widać zatem, że młodzież przez dobrze zorganizowane kulturalne zajęcia może się rozwinąć. Wychowywać w wolnym czasie to znaczy udzielić młodzieży pomocy w dokonywaniu wyborów według najlepszych kryteriów. Sposoby i formy spędzania czasu wolnego młodzieży mają być tak dobrane, żeby optymalnie rozwinęły jednostkę. Nie starczy bowiem zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyeliminowanie nudy, trzeba również rozwijać aktywność oraz twórczą postawę.

Cel wychowania w czasie wolnym to zarówno zaspokajanie potrzeb młodzieży, jak też rozwijanie pasji lub talentów. Analizując czas wolny jako postać profilaktyki można analizować profilaktykę uzależnień, przeciwdziałania patologicznym zjawiskom, a także dbania o psychofizyczną higienę młodzieży. Jeśli mówi się o higienie psychofizycznej, chodzi o rozładowanie napięcia, usunięcie psychicznego zmęczenia, czy wyeliminowanie stresów.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz