Tagi: prace magisterskie o rodzinie

Kwi 06

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny wiąże się ściśle z zachodzącymi w niej współcześnie przemianami, spowodowanymi rozwojem gospodarczym, politycznym, jak również rozwojem techniki, nauki i kultury. Konsekwencją tych przemian jest dziś inny typ rodziny. Staje się coraz mniej liczna i w coraz mniejszym stopniu, jak się wydaje, sama jest w stanie zapewnić pełny rozwój osobowości dziecka i przygotować je do życia. Jednakże mimo ograniczenia sfery oddziaływania, nie przestaje być główną siłą, gdy chodzi o wychowanie dzieci. (C. Czapów, Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny, Red. M. Gnatowski i inni. Białystok 1981 r. Sekcja Wydawnicza. U.W.)

0
comments

Mar 26

Rodzina a prace z pedagogiki

Najczęściej prace z pedagogiki – czy to licencjackie, czy magisterskie – dotyczą rodziny. Wyjaśnijmy więc sobie na początek to pojęcie.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem dziecka, w którym przebywa ono jeszcze na długo przed pójściem do szkoły i do którego chętnie wraca, nawet po osiągnięciu pełnej dojrzałości psychicznej i społecznej. Ma ona decydujący wpływ na kształtowanie się prawidłowego procesu wychowawczego i osobowości dziecka. Środowisko rodzinne jest bowiem głównym terenem funkcjonowania dzieci i ich ustawicznego wychowania. Warto tu przypomnieć, iż w całej historii cywilizacji i kultury nie zdołano stworzyć lepszych warunków wielostronnego rozwoju dzieci, niż jest to możliwe w normalnej rodzinie. Mimo wielkich przeobrażeń, jakie przechodzi rodzina, przekształcając się z tradycyjnej w nowoczesną – jest ona nadal niezastąpioną i podstawową komórką życia społecznego.

2
comments