Agresja i przemoc wśród miejskiej młodzieży licealnej

Plan pracy magisterskiej

Wstęp

Rozdział I: Teoretyczne podstawy agresji i przemocy
1.1 Definicja, typy i teorie agresji i przemocy
1.2 Czynniki ryzyka i ochronne w kontekście agresji i przemocy
1.3 Skutki agresji i przemocy dla rozwoju młodzieży

Rozdział II: Agresja i przemoc wśród miejskiej młodzieży licealnej
2.1 Charakterystyka i skala zjawiska agresji i przemocy wśród młodzieży licealnej
2.2 Czynniki wpływające na agresję i przemoc w środowisku miejskim
2.3 Wpływ agresji i przemocy na funkcjonowanie młodzieży licealnej

Rozdział III: Zapobieganie i interwencje w przypadku agresji i przemocy wśród młodzieży
3.1 Programy interwencyjne i prewencyjne dotyczące agresji i przemocy
3.2 Rola szkoły, nauczycieli i instytucji środowiskowych w zapobieganiu agresji i przemocy
3.3 Metody pracy z młodzieżą agresywną i przemocową

Rozdział IV: Badanie agresji i przemocy wśród miejskiej młodzieży licealnej
4.1 Metodologia badań
4.2 Analiza i interpretacja wyników
4.3 Propozycje dla praktyki pedagogicznej i polityki publicznej

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Wstęp

Agresja i przemoc stanowią poważny problem społeczny, który dotyka również młodzież licealną, szczególnie w środowisku miejskim. Celem tej pracy jest zbadanie zjawiska agresji i przemocy wśród miejskiej młodzieży licealnej.

W pierwszym rozdziale skupimy się na teoretycznych podstawach agresji i przemocy. Omówimy definicje, typy i teorie agresji i przemocy, czynniki ryzyka i ochronne, a także skutki agresji i przemocy dla rozwoju młodzieży.

W drugim rozdziale zbadamy agresję i przemoc wśród miejskiej młodzieży licealnej. Przedstawimy charakterystykę i skalę tego zjawiska, czynniki wpływające na agresję i przemoc w środowisku miejskim, a także wpływ agresji i przemocy na funkcjonowanie młodzieży licealnej.

W trzecim rozdziale omówimy metody zapobiegania i interwencji w przypadku agresji i przemocy wśród młodzieży. Przedstawimy programy interwencyjne i prewencyjne, rolę szkoły, nauczycieli i instytucji środowiskowych w zapobieganiu agresji i przemocy, a także metody pracy z młodzieżą agresywną i przemocową.

W czwartym rozdziale przeprowadzimy badanie agresji i przemocy wśród miejskiej młodzieży licealnej. Omówimy metodologię badań, a następnie przeanalizujemy i zinterpretujemy wyniki. Na koniec przedstawimy propozycje dla praktyki pedagogicznej i polityki publicznej.

Zrozumienie zjawiska agresji i przemocy u młodzieży licealnej, a szczególnie w kontekście środowiska miejskiego, jest niezmiernie ważne dla tworzenia skutecznych strategii interwencji i zarządzania.

5/5 - (1 głosów)
image_pdf