Kwi 06

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny

Wzrost zainteresowania problematyką rodziny wiąże się ściśle z zachodzącymi w niej współcześnie przemianami, spowodowanymi rozwojem gospodarczym, politycznym, jak również rozwojem techniki, nauki i kultury. Konsekwencją tych przemian jest dziś inny typ rodziny. Staje się coraz mniej liczna i w coraz mniejszym stopniu, jak się wydaje, sama jest w stanie zapewnić pełny rozwój osobowości dziecka i przygotować je do życia. Jednakże mimo ograniczenia sfery oddziaływania, nie przestaje być główną siłą, gdy chodzi o wychowanie dzieci. (C. Czapów, Funkcje wychowawcze współczesnej rodziny, Red. M. Gnatowski i inni. Białystok 1981 r. Sekcja Wydawnicza. U.W.)

0
komentarze

Reply

You must be logged in to post a comment.