Podrozdział pracy magisterskiej

Otyłość i nadwaga jako problem społeczny

Otyłość i nadwaga pozostają obecnie jednym z najważniejszych, narastających już od XX wieku problemów zdrowotnych dzisiejszego świata i dotyczą ludzi różnych ras i grup etnicznych, włączając w to także tych najmłodszych. Obserwowany negatywny trend epidemiologiczny jest wynikiem zbieżności wielu czynników, do których należą między innymi:

  • rozpowszechnianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych widocznych w spożywaniu wysoko przetworzonych produktów żywnościowych posiadających dużą wartość energetyczną,
  • niskiej aktywności fizycznej,
  • zwiększającej się z roku na rok produkcji żywności w bogatych i uprzemysłowionych krajach
  • oraz powszechnemu wpływowi reklam prowadzących do wzrostu konsumpcji żywności.

Istnieją ogromne różnice w częstości pojawiania się otyłości w różnych krajach, mimo iż powszechna tendencja jest rosnąca. W badaniach przeprowadzonych w 1990 roku przez International Obesity Task Force oszacowano, że na świecie zarówno otyłość jak i nadwaga występują przeciętnie u około 10% dzieci będących między piątym, a piętnastym rokiem życia (najmniej w Afryce Północnej – około 2%, a najwięcej w Ameryce – ponad 30% ). Różnice są zauważalne  nawet na kontynencie europejskim, gdzie otyłość występuje rzadziej w Europie Północnej (15-20%) niż w Europie Południowej (20-30%)[1].

Jednym  z niewielu państw, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby osób otyłych jest Rosja. Tłumaczy się to, iż powodem mogą być głębokie przemiany socjoekonomiczne, zachodzące w tym kraju w 90-tych latach XX wiek W naszym kraju sytuacja epidemiologiczna przedstawia się podobnie. Odsetek nastolatków z przerostem masy ciała (otyłością i nadwagą łącznie) jest wyższy w mieście i wynosi średnio 14%, niż na wsi gdzie średnio wynosi 13%.

Metody przeciwdziałania otyłości

Najbardziej efektywną metodą przeciwdziałania otyłości oraz zapobieganiu wystąpienia wszelkiego rodzaju jej powikłań jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego żywienia, jak również zakrojone na szeroką skalę działania, które mają na celu przedstawianie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Otyłość niewątpliwie należy do chorób cywilizacyjnych, jej objawy są często lekceważone jest jednak rzeczą pewną, że jest ona przyczyną wielu chorób. Odpowiednia profilaktyka, racjonalne odżywianie się, unikanie produktów wysoko przetworzonych i tzw. fast-foodów oraz odpowiedni dbałość o zdrowie oraz kondycję fizyczną stanowią podstawowe narzędzia w walce z tą chorobą.


[1] Tounian P, Otyłość dzieci ( Red. ),  PZWL, Warszawa, s. 77.

5/5 - (2 głosów)

Dodaj komentarz