Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Przedszkole odgrywa ważną rolę w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły. Jest to pierwsze miejsce, w którym dziecko uczy się samodzielności, odpowiedzialności i przestrzegania zasad. W przedszkolu dziecko ma też okazję do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz do nauki w grupie rówieśniczej. Jest to miejsce, gdzie dziecko ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu na lepsze radzenie sobie w szkole podstawowej.

Edukacja przedszkolna w krajach europejskich wygląda nieco inaczej, choć wszystkie jej działania, podobnie jak w Polsce, mają na celu harmonijny rozwój dziecka i danie mu możliwości wzrastania w bezpiecznym i stymulującym środowisku, a także pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w najlepszy możliwy sposób.[1]

Przede wszystkim, przedszkole pomaga dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych. Dzięki kontaktom z rówieśnikami oraz nauczycielami, dziecko uczy się współpracy, empatii oraz umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. To bardzo ważne, ponieważ w szkole podstawowej dziecko będzie musiało współpracować z innymi dziećmi oraz słuchać poleceń nauczyciela.

Przedszkole pomaga dziecku sześcioletniemu w przygotowaniu do szkoły poprzez:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych: w przedszkolu dzieci uczą się współpracy i współdziałania w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz szacunku dla innych.
  2. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania: dzieci sześcioletnie są już w stanie rozpocząć naukę czytania i pisania. W przedszkolu dzieci ćwiczą litery i cyfry, uczą się czytać i pisać prostych wyrazów oraz poznają podstawowe zasady gramatyczne.
  3. Kształtowanie umiejętności matematycznych: dzieci sześcioletnie uczą się podstaw matematyki, takich jak liczenie, dodawanie i odejmowanie oraz poznają podstawowe pojęcia geometryczne.
  4. Zajęcia dodatkowe: przedszkola często oferują różne zajęcia dodatkowe, takie jak języki obce, muzyka czy plastyka, które pozwalają rozwijać zainteresowania dziecka i rozwijać jego zdolności. Zajęcia te mogą być również pomocne w przygotowaniu dziecka do szkoły, ponieważ pozwalają rozwijać jego kreatywność i myślenie oraz uczą go pracy w grupie.

Przedszkole także pomaga dziecku w rozwijaniu umiejętności poznawczych. Dzieci sześcioletnie są bardzo ciekawe świata i chętnie poznają nowe rzeczy. W przedszkolu mogą one brać udział w różnego rodzaju zajęciach, takich jak zabawy dydaktyczne, seanse filmowe czy wycieczki, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać nowe informacje.

Przedszkole pomaga także dziecku w przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Dzieci sześcioletnie są już w stanie rozpoznawać litery oraz zaczynają uczyć się czytać i pisać. W przedszkolu mogą one brać udział w różnego rodzaju zajęciach, takich jak ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy z klockami literowymi czy wycinanie liter, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności literowe.

Podsumowując, przedszkole odgrywa ważną rolę w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej. Pomaga ono dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych, poznawczych oraz literowych. Dzięki zajęciom i aktywnościom oferowanym przez przedszkole, dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poznawania nowych rzeczy, a także uczenia się czytania i pisania. Przedszkole jest ważnym miejscem w życiu dziecka, które przygotowuje je do dalszej edukacji.

Z zagadnieniem dotyczącym roli przedszkola w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły często związane jest pojęcie dojrzałości szkolnej[2}, ale o tym już w następnej pracy.


[1] P. Kowolik, Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia: teoretyczny zarys tematu, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 1-2 (34-35), s. 51

[2] Dojrzałość szkolna to pojęcie określające gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Oznacza to, że dziecko jest emocjonalnie i psychicznie gotowe na podjęcie obowiązków szkolnych, takich jak przestrzeganie reguł, uważne słuchanie nauczyciela oraz samodzielne wykonywanie zadań.

Dojrzałość szkolna jest ważna, ponieważ ma wpływ na to, jak dziecko radzi sobie w szkole. Dziecko, które jest dojrzałe szkolnie, lepiej adaptuje się do nowych warunków i lepiej sobie radzi z obowiązkami szkolnymi.

Dojrzałość szkolna u dziecka zależy od wielu czynników, takich jak rozwój emocjonalny i psychiczny, doświadczenia życiowe oraz środowisko, w którym dziecko wzrasta. Nie ma jednoznacznego wieku, w którym dziecko automatycznie staje się dojrzałe szkolnie. Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie i może być gotowe na podjęcie nauki w szkole w różnym wieku.

5/5 - (4 głosów)

Analiza wyników ankiety 10

dziesiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku

Pytanie 10: Edukację zamierzam skończyć na poziomie?

Najwięcej respondentów, bo aż 40,2% liczy się z zamiarem zakończenia edukacji na poziomie studiów wyższych. 23,5% badanych zamierza zakończyć naukę na poziomie technikum. Szkołę policealną chce ukończyć 13,7% respondentów. Identyczna liczba badanych ma zamiar ukończyć studium pomaturalne. 8,8% badanych swoją przygodę z nauką szkolną ma zamiar ukończyć na poziomie liceum.

Najliczniejsza grupa gimnazjalistów z Grabic zamierza edukację zakończyć na poziomie studiów wyższych (48,1%). Część młodzież chce ukończyć tylko technikum (26%), liceum (11,1%) oraz szkołę policealną (11,1%). Pozostali natomiast zamierzają ukończyć edukację na poziomie studium pomaturalnym (3,7%).

W Brodach przeważająca liczba respondentów (27,8%) zamierza ukończyć technikum, a pozostali liceum (22,2%) studia wyższe (22,2%), szkołę policealną (16,7%) oraz studium pomaturalne (11,1%).

W gimnazjum nr 1 w Gubinie ponad połowa respondentów (52,2%) chce edukację zakończyć na poziomie studiów wyższych. Część gimnazjalistów (21,7%) chce zakończyć naukę na poziomie technikum, pozostali natomiast stwierdzili, iż poprzestaną na poziomie szkoły policealnej (13%) oraz studium pomaturalnego (13%). Żaden z respondentów nie chce poprzestać na liceum.

W gimnazjum nr 2 w Gubinie największa część respondentów zamierza ukończyć naukę na poziomie studiów wyższych (35,3%), trochę mniejsza grupa młodzieży zamierza ukończyć studium pomaturalne (23,5%) i technikum (20,6%). Pozostali natomiast stwierdzili, iż zakończą kształcenie na poziomie liceum (5,9%) oraz szkoły policealnej (14,7%).

5/5 - (4 głosów)

Analiza wyników ankiety 9

Poniżej dziewiąty fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku

Pytanie 9: Dlaczego wybrałeś(aś) tę szkołę?

Chęć pracy w wybranym zawodzie zadeklarowało 63,6% respondentów. Jest to główny powód dla którego zdecydowali się na wybraną wcześniej szkołę. 16,2% badanych stwierdziło, że zamierza kontynuować naukę w wybranej szkole, ponieważ nie ma innego wyboru. 12,1% gimnazjalistów wybrało szkołę średnią z tego względu, iż ma w niej kolegów. Pozostali respondenci, 8,1% wybiera szkołę średnią ze względów finansowych.

W Grabicach najwięcej respondentów zdecydowało się na daną szkołę średnią z powodu chęci podjęcia pracy w wybranym zawodzie (88,9%). Pozostali uczniowie wybierają szkołę ze względu na to, iż mają tam kolegów (3,7%), trudnej sytuacji finansowej (3,7%) czy też z braku innego wyboru (3,7%)
Młodzież z Brodów również motywuje swój wybór chęcią pracy w wybranym przez siebie zawodzie (50%). Część gimnazjalistów (16,7%) wybrała daną szkołę ze względu na kolegów, inni ze względów finansowych (16,7%) a pozostali z braku innego wyboru (16,7%).

W gimnazjum nr 1 w Gubinie młodzież w większości wybrała daną szkołę średnią gdyż chciałby po niej pracować w wybranym zawodzie (65,2%). Część respondentów podjęło taką decyzję z braku wyboru (26,1%), natomiast pozostali dlatego, że mają tam kolegów (4,35%) lub ze względów finansowych (4,35%).

Młodzież gimnazjum nr 2 w Gubinie wybrała najliczniej daną szkołę średnią gdyż chciałaby po niej pracować w wybranym zawodzie (48,4%). Część respondentów dokonywała wyboru szkoły ze względu na obecności tam kolegów (22,6%) a inni z braku innego wyboru (19,3%), lub ze względów finansowych (9,7%).

5/5 - (4 głosów)

Analiza wyników ankiety 8

ósmy fragment pracy dyplomowej, którą  prezentowaliśmy w zeszłym roku

Pytanie 8: Jaką szkołę wybrałeś(aś) lub chciałbyś(aś) wybrać?

Analiza otrzymanych wyników wskazuje, iż większość respondentów zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie (38,8%). Na drugim miejscu z deklaracjami 30,1% respondentów znajduje się Zespół Szkół Zawodowych w Gubinie.

20,4% badanych gimnazjalistów postanowiła kontynuować naukę w innych szkołach. Listę zamyka Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie z wynikiem 10,7 %.

Młodzież z gimnazjum w Grabicach w większości chce kontynuować naukę w ZSZ w Gubinie (59,3%). Część respondentów wybrała Zespół Szkół Ogólnokształcących (25,9%) i Zespół Szkół Rolniczych (11,1%). Pozostali gimnazjaliści zamierzają się kształcić w innej szkole (3,7%).

W Brodach najwięcej respondentów ma zamiar kształcić się w ZSO (44,4%). Pozostali wybrali ZSZ (22,2%) oraz inną szkołę (33,3%). Żaden z badanych gimnazjalistów nie wybiera się do ZSR.

W gimnazjum nr 1 w Gubinie młodzież najliczniej wybiera się do ZSO (52,5%). Pozostali mają zamiar kształcić się w ZSZ (21,7%), ZSR (8,7%) lub wybierają się do innej szkoły (17,4%).

W gimnazjum nr 2 młodzież również najchętniej wybierała ZSO w Gubinie. Pozostali gimnazjaliści chcieliby podjąć naukę w ZSZ (17,1%), ZSR (17,1%) lub wybierali inną szkołę średnią (28,6%).

5/5 - (3 głosów)

Testy do pomiaru myślenia

Aneks pracy magisterskiej

Testy do pomiaru myślenia

LOGICZNE MYŚLENIE (1)

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………… kl……………….

W każdej linii są cztery wyrazy. Trzy z nich mają ze sobą coś wspólnego, co nie odnosi się do czwartego. Podkreśl ołówkiem wyraz nie pasujący do pozostałych w każdej linijce. Czas – 5 minut.

1.Koń Siodło Pole Stajnia
2.Mydło Pasta do zębów Szampon Grzebień
3.Mięso Wino Lemoniada Woda
4. Obraz Dywan Wykładzina Parkiet
5. Chochla Miska Nóż Garnek
6.Płaszcz Prochowiec Marynarka Krawat
7.Kapelusz Pasek Czapka Sombrero
8.Długopis Ołówek Pióro Linijka
9.Kura Kaczka Indyczka Perliczka
10.Tenis Siatkówka Piłka nożna Tenis stołowy

KREATYWNOŚĆ INTELEKTUALNA (1)

Imię i Nazwisko:

Napisz w ciągu 5 minut jak największą liczbę słów mających związek z „okrągłością”

Z CZYM TOBIE KOJARZY SIĘ OKRĄGŁOŚĆ?

LOGICZNE MYŚLENIE      (2)

Imię i Nazwisko: ……………………………………………. kl……………

W każdej linii są cztery wyrazy. Trzy z nich mają ze sobą coś wspólnego, co nie odnosi się do czwartego. Podkreśl ołówkiem wyraz nie pasujący do pozostałych w każdej linijce. Czas – 5 minut.

1 .Wiewiórka Drzewo Zając Dziupla
2.Hokej Pływanie Narciarstwo Łyżwiarstwo
3.Deszcz Śnieg Grad Słońce
4.Imieniny Boże Ciało Wielkanoc Boże Narodzenie
5.Jabłko Gruszka Rzodkiewka Ś liwka
6.Coca-cola Hamburger Sok Herbata
7.Iglo Szałas Dom Kino
8.Farelka Piec Grzałka Kaloryfer
9.Telewizja Książka Gazeta Czasopismo
10.Nike Lakierki Adidasy Pumy

Imię i Nazwisko: ……………………………………………. kl……………

Napisz w ciągu 5 minut jak największą liczbę słów mających związek z „bielą” (białym kolorem).

Z CZYM TOBIE KOJARZY SIĘ BIEL (biały kolor)?

LOGICZNE MYŚLNIE        (3)

Imię i Nazwisko: ……………………………………………. kl.

W każdej linii są cztery wyrazy. Trzy z nich mają ze sobą coś wspólnego, co nie odnosi się do czwartego. Podkreśl ołówkiem wyraz nie pasujący do pozostałych w każdej linijce. Czas – 5 minut.

1 .Neon Świetlik Żarówka Lampa
2.Zajączek Myszka Klawiatura Monitor
3. Ocean Jezioro Basen Morze
4.Cymbałki Flet Gitara Radio
5 .Krasnoludki Brzoskwinia Jabłko Śnieżka
6. Teatr Szkoła Przedszkole Uniwersytet
7.Kanapa Tapczan Ponton Wersalka
8.Kuzyn Siostra Mama Kolega
9.Pączek Kanapka Jabłecznik Drożdżówka
10. Szachy Judo Karate Zapasy

Imię i Nazwisko:

Napisz w ciągu 5 minut jak największą liczbę słów mających związek z „niebem”

Z CZYM TOBIE KOJARZY SIĘ NIEBO?

5/5 - (3 głosów)

Analiza wyników ankiety 7

siódmy fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 7: Czy przedstawiciele szkół wywarli wpływ na Twój wybór?

Wpływ przedstawicieli na wybór szkoły zadeklarowała nieznaczna większość respondentów, tj. 54,3%. Natomiast 45,7% badanych zdecydowanie zaprzeczyło temu, że przedstawiciele wpłynęli na ich wybór.

W Grabicach przedstawicielom szkół udało się wpłynąć na większość respondentów (63%). Pozostałą część badanych (37%) stwierdziła że przedstawiciele szkół nie wywarli wpływu na ich wybór.

Podobnie odpowiadała młodzież z Brodów. Tutaj również przedstawiciel wpłynął na większość respondentów (55,6%), a na resztę (44,47%) nie udało się wpłynąć.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w gubińskim gimnazjum nr 1. Respondenci w większości stwierdzili, iż przedstawicielowi szkoły nie udało się wpłynąć na ich wybór (60,9%), reszta respondentów (39,1%) odpowiedziała twierdząco.

W gimnazjum nr 2 podobnie przedstawicielom nie udało się wpłynąć na większość respondentów (67,6%). Wywarli oni wpływ na niewielką grupkę młodzieży (32,4%).

5/5 - (2 głosów)

Analiza wyników ankiety 6

szósty fragment pracy dyplomowej, którą  w tym roku prezentujemy

Pytanie 6: Czy zamierzasz kontynuować naukę w Gubinie?

Na kontynuację nauki w Gubinie po zakończeniu edukacji w gimnazjach zdecydowało się 62,9% badanych. 25,7% zadeklarowało niezdecydowanie, natomiast 11,4% zdecydowanie stwierdziło, iż nie zamierza kontynuować nauki w gubińskich szkołach średnich.

W gimnazjum w Grabicach najwięcej respondentów (88,9%) chce kontynuować naukę w Gubinie. Pozostałą część jest jeszcze niezdecydowana (11,1%).

W Brodach połowa badanych gimnazjalistów jeszcze nie wie, czy kontynuować naukę będzie w Gubinie (50%). Część z nich nie zamierza podjąć nauki w gubińskich szkołach (33,3%), a pozostali (16,7%) liczą się z takim zamiarem.

Większość respondentów z gimnazjum nr 1 w Gubinie (69,6%) chce kontynuować naukę w tym mieście. Pozostali nie zamierzają się już kształcić w Gubinie (8,7%) lub są jeszcze niezdecydowani (21,7%).

W gimnazjum nr 2 w Gubinie młodzież w większości ma zamiar kontynuować naukę w Gubinie (62,2%). Są jednak respondenci którzy nie zamierzają się uczyć w Gubinie (10,8%). Część gimnazjalistów jeszcze nie podjęło decyzji (27%).

5/5 - (2 głosów)