Archiwum za Październik, 2013

Paź 23

Nadmierne spożycie alkoholu, zagrożeniem dla rozwoju młodego człowieka

Każde spożycie alkoholu pozostawia po sobie niszczący ślad w organizmie człowieka i nadmiernie zaburza rozwój na wszelkich płaszczyznach życia. Pytania przedstawione w tej części pracy, są elementem sprawdzenia jednej z postawionych hipotez, która brzmi:

?Nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież blokuje jej rozwój społeczny, zawodowy.?

Badanym zadano pytanie dotyczące celów w ich życiu. W tym miejscu należy odwołać się do tabeli 6, z której wynika, że zdecydowana większość, tj. 62,9% wskazała na odpowiedź ?nie wiem jeszcze dokładnie, co chciałbym robić?, 31,4% respondentów stwierdza, ?mam bardzo wyraźne cele i dążenia?, natomiast 5,7% twierdzi ?nie mam żadnych celów, ani do niczego nie dążę?.

Wiek od 17 do 25 lat usprawiedliwia młodzież przed niezdecydowaniem, gdyż jest ona w okresie dojrzewania, dorastania, a więc w każdej chwili perspektywy życiowe mogą się nasunąć. Jednak powiedzenie, że nie ma się żadnych celów i do niczego się nie dąży, niesie ze sobą zagrożenie dla aktywnego uczestnictwa w życiu, co może być znacznie nasilone poprzez nadmierne spożywanie alkoholu.

Częstotliwość sięgania po alkohol przez młodzież przedstawia tabela 8 (odwołać się). Przedstawione w niej wyniki pokazują, że wśród badanych 8,6% spożywa alkohol raz w tygodniu, 11,4% sięga po alkohol dwa razy w tygodniu, zaś 2,8% 3,4 razy w tygodniu.

Należy zwrócić uwagę także na spożycie alkoholu w przedziale miesięcznym. Przedstawia się ona następująco: 17,1% to osoby mające pojedynczy kontakt z alkoholem, 2,8% spożywa go 3 razy w miesiącu, 5,7% 4 razy w miesiącu, ponownie 5,7% 5 razy w miesiącu.

Niepokojące jest wskazanie przez dwie osoby na sześciokrotne spożycie alkoholu w ciągu miesiąca 2,8% badanych oraz dziesięciokrotne spożycie 2,8%.

Brak wyraźnych celów i perspektyw w połączeniu z nadmiernym spożywaniem alkoholu jest zjawiskiem budzącym niepokój i społecznie niepożądanym.

Aby, skutecznie zapobiegać temu zjawisku należy dotrzeć do jego przyczyny. W pytaniu 24 zapytałam ?Co jest twoim zdaniem najczęstszą przyczyną, motywem picia alkoholu?? Odpowiedzi zostały zestawione w tabeli 12 (odwołać się).

Respondenci uznali, że najczęstszą przyczyną sięgania po alkohol jest świętowanie, uczczenie czegoś. Następnie młodzież wskazała na chęć napicia się. Pozostałe odpowiedzi to nuda, chęć poprawy humoru, problemy rodzinne, porażki miłosne, niepowodzenia szkolne i zagłuszanie problemów. Analizując uzyskane odpowiedzi można wnioskować, że nuda, chęć poprawy humoru i problemy rodzinne są ze sobą ściśle powiązane, co uzasadnia konieczność prowadzenia skuteczniejszych badań profilaktycznych w środowisku badanej młodzieży.

Na koniec zaprezentuję odpowiedzi na pytanie nr 30, które brzmi: ?Czy uważasz, że alkohol jest szkodliwy?? I bada świadomość szkodliwości alkoholu wśród młodzieży wiejskiej

Świadomość skutków spożywania alkoholu                                Tabela 20

Czy uważasz…? Ilość %
Dla zdrowia 22 62,9%
W nauce 13 37,1%
W pracy 14 40%
Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny 18 51,4%
Dla prawidłowego funkcjonowania człowieka 17 48,6%
Nie jest szkodliwy 4 11,4%
Inny 2 5,7%
Brak odpowiedzi 1 2,8%

Źródło: badania własne.

Jak widać badana młodzież ma dużą świadomość o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu dla ich funkcjonowania biologicznego, społecznego, osobistego. Niestety nie zmniejsza to atrakcyjności i częstotliwości sięgania po napoje alkoholowe przez młode pokolenie.

0
comments

Paź 02

Częstotliwość spożycia alkoholu przez młodzież

Kolejna tabela 8 obrazuje częstotliwość spożycia alkoholu przez badaną młodzież.

Częstotliwość picia przez młodzież wiejską                                   Tabela 8

Jak często…

1x

2x

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

10x

Nie dotyczy

W roku

5,7%

2,8%

2,8%

W miesiącu

17,1%

2,8%

5,7%

5,7%

2,8%

2,8%

W tygodniu

8,6%

11,4%

2,8%

2,8%

Codziennie

2,8%

Bd

2,8%

Źródło: badania własne

Nie sumuje się do 100% ponieważ respondenci udzielali po kilka odpowiedzi.

Badania pokazały, że spożycie alkoholu wśród młodzieży jest znacznie nasilone. Największe spożycie mieści się w przedziale tygodniowym i miesięcznym. 8,6% badanych przyznaje się, że spożywa go raz w tygodniu, 11,4% sięga po niego 2 razy w tygodniu, zaś 2,8% badanych spożywa go 3,4 razy w tygodniu. Wyniki te wskazują, że wielu chłopców jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia uzależnieniem od alkoholu.

Dość duży procent młodzieży przyznaje się do jednorazowych kontaktów z alkoholem w przeciągu miesiąca. Natomiast pojedyncze osoby wskazują na kilkukrotne spożycie. Najbardziej niepokojącym jest fakt, że wśród respondentów pojawiają się osoby, które sięgają po alkohol od sześciu do dziesięciu razy w miesiącu. Jedna osoba przyznaje się do codziennego spożywania alkoholu, co jest ewidentnym znakiem rodzącego się uzależnienia.

Wyniki te pokazują, że wielu z badanych jest w sytuacji bezpośredniego zagrożenia uzależnieniem, a niektórzy z nich są w krytycznej sytuacji.

W kolejnym pytaniu zapytałam: ?Jaki alkohol najczęściej pijesz? (pytanie nr 21). Wyniki zostały zestawione w tabeli 9.

Rodzaje spożywanego alkoholu                                                    Tabela 9

Jaki alkohol…? Liczba %
Nie dotyczy

1

2,8%

Piwo

30

85,7%

Wino

7

20%

Wódka

13

37,1%

Szampan

1

2,8%

Drinki

Inne

Źródło: badania własne

Nie sumuje się do 100%, ponieważ każdy mógł udzielić kilku odpowiedzi.

Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, aż 85,7% badanych przyznało się do jego spożycia. Dość liczna grupa chłopców sięga po wódkę oraz wino. Natomiast nikt nie wskazał na drinki. Niepokojący jest fakt, że wśród badanych ogromną popularnością, atrakcyjnością cieszy się piwo, które coraz częściej błędnie przestaje być uznawane za alkohol, przez co zmniejsza się czujność wobec zagrożenia jakie niesie ze sobą spożywanie go w nadmiernych ilościach.

0
comments